ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Олександрович Безкопильний
Андрій Олександрович Артюшенко
Інна Валеріївна Носоленко

Анотація

Автори констатують, що значна роль учителя фізичної культури у процесі виховання підростаючого покоління та формування його готовності до здорової життєдіяльності обумовлює актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. У статті вказано, що в загальній структурі готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі важливе значення має праксеологічний компонент. Результати проведених досліджень свідчать про не задовільний стан сформованості праксеологічного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Безкопильний, О. О., Артюшенко, А. О., & Носоленко, І. В. (2019). ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3204
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олександр Олександрович Безкопильний, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії, методики фізичного виховання

Андрій Олександрович Артюшенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спортивних дисциплін

Інна Валеріївна Носоленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри спортивних дисциплін

Посилання

Ажиппо О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури

до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис.....д-ра пед. наук

: 13.00.04 / Ажиппо Олександр Юрійович ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2013. - 39 с.

Захаріна Є. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи : дис доктора пед. наук : 13.00.04 / Захаріна Євгенія Анатоліївна; Класичний приватний

університет. - Запоріжжя, 2013. - 525 с.

Іванова Л.І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: автореф. дис. ...

доктора пед. наук: 13.00.04 / Любов Іванівна Іванова ; НПУ імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2014. - 61с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Сущенко. - К., 2003. - 45 с.

Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2009. - 38 с.

Іваній І. В. Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання / І. В. Іваній // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2016. - Вип. 136. - С. 89-92.

Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / П. Б. Джуринський. - Одеса: ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", 2013. - 559 с.

Дручик В.Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі: дис. ... канд пед. наук : 13.00.04

/ Дручик Володимир Данилович; Академія рекреаційних технологій і права. - Київ, 2017. - 172 с.

Lai HR. Health Literacy Teaching Beliefs, Attitudes, Efficacy, and Intentions of Middle School Health and Physical Education Teachers / Hsiang-Ru Lai, Der-Min Wu, Pi-Hsia Lee, Yu-Siang Jhang // Journal of school health. - 2018, May, - V.88. - №5. - P.350-358.

Ward P. Effects of improving teachers' content knowledge on teaching and student learning in physical education / P. Ward, I. Kim and others // Research quarterly for exercise and sport. - 2015. - №86 (2). - P. 9-15.