СТАНОВЛЕННЯ КЛАСНОГО НАСТАВНИЦТВА У 60-Х - 70-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Вікторівна Макарчук

Анотація

На основі вивчення опублікованих і архівних джерел розглянуто процес становлення класного наставництва в 60-70-ті рр. ХІХ століття. Виявлено, що поява інституту класного наставництва в загальноосвітніх школах у другій половині XIX століття обумовлена підвищенням уваги суспільства й уряду до виховної функції системи освіти. Проаналізовано провідні напрями діяльності класного наставника у вихованні дітей. Результатами дослідження підтверджено, що досліджуваний період виявився найбільш значущим у розвитку інституту класного наставництва, оскільки саме в ці роки відбувався розвиток напрямів виховної діяльності й функцій класних наставників: дисциплінарно-наглядової (контроль дисципліни і поведінки вихованців, організація освітньої діяльності), організаційно-піклувальної (ведення документації, турбота про учнів, які не встигають у навчанні, узаємодія з сім’ями), виховною функцією (представленої релігійно-моральним, художньо-естетичних, інтелектуальних напрямами).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Макарчук, В. В. (2019). СТАНОВЛЕННЯ КЛАСНОГО НАСТАВНИЦТВА У 60-Х - 70-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3211
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Вікторівна Макарчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості

Посилання

Гончаров Н. К. Из истории русской школы / Н. К. Гончаров // Советская педагогика. - 1938. - № 6. - С. 120-137.

Демушкина К. В. Развитие института классного руководства в советской школе : 19171984 гг. : дис канд. пед. наук : 13.00.01 / Ксения Валерьевна Демушкина. - Санкт-Петербург, 2005. - 188 с.

Извлечение из всеподданнейшего отчета г. министра народного просвещения за 1872 год // Журн. М-ва народного просвещения. - Ч. CLXXШ. - 1874. - Июнь. - С. 65-112.

Ичетовкина Н. М. Классное наставничество в воспитательной системе отечественной гимназии во второй половине XIX - начале XX в. : на материале Казанского учебного округа : дисс ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Надежда Михайловна Ичетовкина ; Удмурт. гос. ун-т. - Глазов, 2012. - 166 с.

Кандаурова Т. Н. Из истории провинциальной гимназии в России XIX в. / Т. Н. Кандаурова // Педагогика. - 2001. - № 3. - С. 67-68.

Кірдан О. Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ - початок ХХ століття) : дис. ^канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Л. Кірдан. - Умань, 2002. - 225 с.

Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Юріївна Осипова. - Одеса, 2016. - 501 с.

Правила для классных наставников, составленные комиссиями самарской губернской гимназии // Циркуляр по Казанскому учебному округу. - 1872. - № 2. С. 137-139.

Подготовка педагога к работе классного руководителя : [учеб.-метод. пособие] / под ред. Е. А. Слепенковой. - Нижний Новгород : НГПУ, 2003. -217 с.

Поликутина Н. В. Взаимодействие семьи и школы как общественно-педагогический феномен в России второй половины XIX - начала XX вв. : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Поликутина. - Санкт-Петербург, 2001. - 222 с.

Писарев К. О. Проблема соотношения семейного и школьного воспитания в русской педагогической мысли второй половины XVIII - начала XX веков : дисс. кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Кирилл Александрович Писарев. - Курск, 2009. - 162 с.