РОЗВИТОК професійної компетентності вихователів ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Анатоліївна Назаренко

Анотація

У статті висвітлено результати здійсненого дослідження потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти. Досліджено погляди сучасних учених стосовно змісту і структури поняття «професійна компетентність педагога». Представлено професійно значущі цифрові ресурси та віртуальні педагогічні спільноти Черкаського освітянського порталу, які надають можливість для ефективного професійного самопізнання, саморозвитку та самореалізації вихователів закладів дошкільної освіти на основі задоволення їхніх освітніх потреб засобами інформаційно- комунікаційних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Назаренко, Г. А. (2019). РОЗВИТОК професійної компетентності вихователів ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3214
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Анатоліївна Назаренко, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, проректор

Посилання

Колегія МОН України (2016, жовтень 27). Концепція -Нова українська школаї. [Електронний ресурс]. Доступно: https: //mon.gov .ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : Монографія / В. Ю. Биков. - К. : Атіка, 2009. - 684 с.

Mahony S. Teaching Skills or Teaching Methodology? S. Mahony, E. Pierazzo // Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics / Brett D. Hirsch, ed. - Cambridge: UK, Open Book Publishers, 2012.

Alemu B., -Integrating ICT into teaching-learning practices: Promise, challenges and future directions of higher educational institutes!, Universal Journal of Educational Research, no. 3(3), pp. 170189,2015.

Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ- підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті : Зб. наук. праць. - Вип. 10. - Херсон : ХДУ, 2011. - С.8-23.

Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. &Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance: foundations of distance education, (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Биков В., Кухаренко В. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник. - К. : Міленіум, 2008. - 324 с.

Ткачук Н. Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. Ткачук // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2018. - № 2(64). - С. 13-22. - Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 1948/1320.

Спірін О. М. Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріїв [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2013. - № 2(34). - С. 101-115. - Доступно: http://iournal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/604 .

itlt/article/view/821/604 .

Кириченко M., Отич O., Олійник В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві. [Електронний ресурс] / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2018. - № 3(65). - С. 25-36. - Доступно: https://iournal.iitta.gov.ua/index.

php/itlt/article/view/2380/1358

Гриценчук O. Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ [Електронний ресурс] / О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2018. - № 3(65). - С. 316-336. - Доступно:https: //i ournal .iitta.gov .ua/index. php/itlt/article/view/2387/1359

Кучерук O., Караман С., Караман O. Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників [Електронний ресурс] / О. Кучерук, С. Караман, О. Караман // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2018. - № 3(65). - С. 152-165. - Доступно: https://iournal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article /view /2403/1360

Морзе Н., Буйницька О., Кочарян А., -ІК-компетентність викладачів та студентів як шлях до формування інформаційно-освітнього середовища університету!, Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри, Київ, Україна: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, с. 151-196, 2015.

Бєленька Г. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : [моногр.] / Г. Бєлєнька. - Київ. Ун-т ім. Б. Гринченка, 2011. - 332с.

Горленко В. Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура / В. Горленко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Педагогічні науки. - 2016. - № 135. - С.157

Мельник Н. Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності // Педагогічні науки : збірник наукових праць. - Випуск LXXIII. Том 1, 2016. - С.107-115

Шапаренко Х. Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ // Наукові запискикафедри педагогіки. - Випуск ХХХУІІ, 2014. - С.357-365.