ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Олександрівна Михальчук

Анотація

У статті комунікативну культуру керівника закладу дошкільної освіти схарактеризовано як властивість особистості, яка проявляється в потребі взаємодіяти з іншими суб’єктами, цілісності та індивідуальності, творчому потенціалі керівника, в його здатності підтримувати доброзичливе відношення до оточуючих суб ’єктів. Акцентовано увагу на тому, що комунікативна культура визначає наявність у кожного фахівця певних особистісних якостей, умінь і навичок, які забезпечують досягнення цілей у міжособистісній взаємодії з іншими людьми, дають змогу адаптуватися до нової системи взаємин у педагогічному колективі тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Михальчук, О. О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3213
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Олександрівна Михальчук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Лебеденко Т.А. Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості / Т.А. Лебеденко // Виховна робота. - 2010. - № 10. - С. 44-47.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. - Київ : Либідь, 2003. - 344 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. - Київ, 1990. - 280 с.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. аналіз / В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. - Київ : Знання України, 2002. - 578 с.

Бацевич Ф. С Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С Бацевич. - Київ : Академія, 2004. - 342 с.

Сагач Г. М. Мистецтво ділової комунікації : навчальний

посібник / Г. М. Сагач. - Київ : Київ. ін-т. банкірів банку «Україна», 1996. - 180 с.

Заболотська О. О. Формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці / О. О. Заболотська. - Херсон : Айлант, 2006. - 304 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. - Київ, 1994. - 215 с.

Русанівський В. М. Культура української мови / В. М. Русанівський. - Київ: Либідь, 1990. - 306 с.

Чмут Т. К. Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів : навчальний посібник / Т. К. Чмут. - Київ : Основа, 2002. - 380 с.