ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Олександрівна Терентєва

Анотація

У статті окреслено особливості виокремлення тенденцій розвитку відповідно до розуміння сутності поняття “тенденції” та “тенденції розвитку”. Зазначено, що провідним методологічним підходом для виокремлення тенденцій розвитку є міждисциплінарний підхід, який є основою для створення нового знаннєвого продукту. Тенденції в сфері освіти виокремлюються відповідно до таких підходів: тенденції розвитку, тенденції оцінення, тенденції встановлення або отримання / вилучення та тенденції прояву. Тенденції можна відстежити, але їх важко виміряти і визначити заздалегідь. Специфіка виокремлення тенденцій розвитку освіти дорослих обумовлена тим, що освіта дорослих здійснюється як формальна, неформальна, інформальна в різних інституціях та / або шляхом самоосвіти на основі чинного в різних країнах законодавства та суспільних вимог.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Терентєва, Н. О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3219
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Олександрівна Терентєва, Національний університет колегіум імені Т.Г.Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки,психології та методики фізичного виховання

Посилання

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття): дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогіки!. - Київ, 2016. - 567 с.

Egetenmeyer R. What’s new in Europe? Recent Trends in Adult and Continuing Education / R. Egetenmeyer, A. Strauch. // Report - Duisburg-Essen, 2008. - № 31(2). - P. 9 - 17.

Ситник О.І. Сучасні тенденції розвитку дорослих в Ірландії: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогіки!. - Київ, 2017. - 298 с.

Фольварочний І. В. Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих / І.В. Фольварочний // Вісник Черкаського університету, (Серія Педагогічні науки) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців», (Черкаси, 16-17 квітня 2009). - Черкаси, 2009. - С.135 - 139.

Тагунова И. А. Образовательные услуги в контексте деятельности международных организаций / И. А. Тагунова // Вестник Университета Российской Академии Образования. - 2006, №2. - С. 14-26.

Десятов Т.М. Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід / Т.М.Десятов // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Випуск 1(8). - С. 182-190.

Фольварочний І. Європейські громадські організації і освіта дорослих: монографія / І. Фольварочний. - Тернопіль: Джура, 2009. - 348 с.

Сергеєва О.С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу: автореф. дис. ^ канд. пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогікиї / О.С. Сергеєва. - Київ, 2014. - 20 с.