ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна Зобенько

Анотація

Розглянуто вплив віртуального простору на життя дитини молодшого шкільного віку. Узагальнено, що надмірна та некерована віртуалізація простору дитини призводить до трансформації розвитку, деформації соціалізації. Запропоновано шляхи підвищення ефективності впливу віртуального середовища, використання його позитивних можливостей на життя дітей. На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми виокремлено необхідність створення сприятливого середовища виховання дитини як носія дитинства, вплив суспільства (соціальних, освітніх інститутів тощо) на засвоєння особистістю накопиченого людством досвіду, її формування і залучення до життя в соціумі, гармонізацію процесу медіа-соціалізації молодших школярів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зобенько, Н. А. (2019). ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3207
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна Зобенько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук

Посилання

Колесова Г. Вплив телебачення та інтернету на дітей / Г. Колесова // Психологічна студія для батьків. Випуск 1. - Славутич: Міський методичний центр, 2012 - С. 6 - 7.

Тадаєва А. В. Особливості соціалізаціїї молодших школярів у сучасному інформаційному просторі / А. В. Тадаєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2013 - Вип.33.( 86) - С. 525 -530.

Постман Н. Исчезновение детства / Н. Постман [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.neilpostman.ru

Петрунько О. Дитина в інтернет-просторі: ймовірні наслідки і відповідальність дорослих / О. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. - Київ : Міленіум, 2008. - Вип. 21 (24). - С. 112 - 123.

Петрунько О. Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою / О. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. - Київ : Міленіум, 2007. - Вип. 16 (19). - С. 98 - 104.

Петрунько О. Сучасна дитина у сфері впливу телебачення / О. Петрунько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. пр. - Київ : Міленіум, 2007. - Вип. 5-6. - С. 203 - 211.

Ольховик Л. Спілкування дитини з членами сім’ї як складова виховного процесу / Л. Ольховик // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. - Одеса: ПП «Фенікс», 2007. - Вип. 31. - С.220 - 225.

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні проблеми впливу засобів масової інформації на формування негативних проявів у поведінці неповнолітніх / Т. Є. Федорченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст]

: Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - С. 130 - 135.

Ляшенко Н.О. Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні / Н. О. Ляшенко // Вісник Університету внутрішніх справ. - № 36, 2006. - С. 342 - 347.

Бондаровська В. Психологічні аспекти використання комп’ютера: Небезпека нових інформаційних технологій та розвиток здібностей дітей за допомогою комп’ютера / В. Бондаровська // Психолог. - 2005. - № 25(169). - C.64.

Загарницька І. Інформатизоване суспільство: між прогресом та бездуховністю / І. Загарницька // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. пр. - Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 6. - С. 14 - 20.

Фольваркова-Плахтій В. Сучасне дитинство і засоби масової інформації / В. Фольваркова-Плахтій // Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. - Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2008. - Вип. 4. - С. 175 - 179.

Лупаренко С. Питання дитинства у вітчизняній педагогіці ХХ століття: теорія та практика : монографія / С. Лупаренко. - Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. - 370 с.

Невмержицька, Олена Василівна. Розважальні програми Центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків : автореф.дис ... канд.пед.наук: 13.00.07 / Олена Василівна Невмержицька. - Херсон : Б.в., 2006 . - 20 с.