ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Тарасівна Черепаня

Анотація

Процес формування професійної компетентності управлінського та педагогічного персоналу інтернатних закладів у Закарпатті першої половини ХХ століття відбувався паралельно з процесом становлення закладів інтернатного типу. Залежність від територіального підпорядкування зумовила послідовність етапів у цьому процесі: створення нормативно-правової бази для фун^кціонування державних закладів інтернатного типу (І етап); удосконалення системи освітньо-виховної роботи у закладах інтернатного типу (ІІ етап); п^оширення впливу на розвиток інтернатної освіти релігійних та громадських організацій (ІІІ етап).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Черепаня, М. Т. (2018). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3222
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Тарасівна Черепаня, Мукачівський державний університет

асистент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Посилання

Revai Nagy lexikona. Az ismeretek enciklpediaja. Huszonegy kotetben. ІХ kotet. Великий лексикон Ревая. Енциклопедія знань. У двадцяти одному томах. Том ІХ. Budapest, Revai testverek irodalmi intezet reszvenyta:rsasag, 1913. 810 old.

1901. evi VIII. Torvenycikk az allami gyermekmenhelyekrol /Закон VIII ві.д 1901 р. Про державні дитячі притулки. URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=90100008

1901. evi ХХІ. Torvenycikk a kozsegelyre szorulo 7 even feluli gyermekek gondozasarol / Закон ХХІ від 1901 р. Про дітей 7-річного віку, що потребують державної допомоги. URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev- torveny?docid=901000211/1918

Sb. ZAKON Naгodn^ho vyboru ceskoslovenskeho ze dne 28. rijna 1918 o zf^zen^ samostatneho statu ceskoslovenskeho / Закон 11 Народного комітету Чехословаччини від 28 жовтня 1918 р. «Про створення окремої держави Чехословаччини» . URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11- 18.html

Zakon ze dne 30. Cervna 1921o ochrane dët^ v ciz^ peCi a dët^ nemanzelskych / Про захист дітей-сиріт та дітей народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrvgy wta

Zakon ze dne 28. bfezna 1928 o osvojen^ / Про всиновлення. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf5mjzgi4f6njwfuza &groupIndex=0&rowIndex=0#

Vladn^ naf^zen^ ze dne 14. bfezna 1930, j^mz se pгovad^ zakon o ochrane dët^ v ciz^ peCi a dët^ nemanzelskych

/ Про державний захист дітей-сиріт та дітей, народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.Seam?documentId=onrf5 mjzgmyf6mrzfuya#

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929-1930 рр.), оп. 3, спр. 844 (Статут вчительської спілки глухонімих та переписка з Міністерством Освіти Чехословаччини про його утвердження). - 16 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1930-1931 рр.), оп. 2, спр. 1838 (Кваліфікаційні листи вчителів державного приюту в Севлюші). 8 акр.