ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Марія Тарасівна Черепаня

Abstract


Процес формування професійної компетентності управлінського та педагогічного персоналу інтернатних закладів у Закарпатті першої половини ХХ століття відбувався паралельно з процесом становлення закладів інтернатного типу. Залежність від територіального підпорядкування зумовила послідовність етапів у цьому процесі: створення нормативно-правової бази для фун^кціонування державних закладів інтернатного типу (І етап); удосконалення системи освітньо-виховної роботи у закладах інтернатного типу (ІІ етап); п^оширення впливу на розвиток інтернатної освіти релігійних та громадських організацій (ІІІ етап).

Keywords


професійна компетентність, управлінський персон^ал, п^едагогічний персонал, заклади інтернатн^ого типу, Закарпаття.

References


Revai Nagy lexikona. Az ismeretek enciklpediaja. Huszonegy kotetben. ІХ kotet. Великий лексикон Ревая. Енциклопедія знань. У двадцяти одному томах. Том ІХ. Budapest, Revai testverek irodalmi intezet reszvenyta:rsasag, 1913. 810 old.

1901. evi VIII. Torvenycikk az allami gyermekmenhelyekrol /Закон VIII ві.д 1901 р. Про державні дитячі притулки. URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=90100008

1901. evi ХХІ. Torvenycikk a kozsegelyre szorulo 7 even feluli gyermekek gondozasarol / Закон ХХІ від 1901 р. Про дітей 7-річного віку, що потребують державної допомоги. URL: https://net.jogtar.hu/ezer-ev- torveny?docid=901000211/1918

Sb. ZAKON Naгodn^ho vyboru ceskoslovenskeho ze dne 28. rijna 1918 o zf^zen^ samostatneho statu ceskoslovenskeho / Закон 11 Народного комітету Чехословаччини від 28 жовтня 1918 р. «Про створення окремої держави Чехословаччини» . URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11- 18.html

Zakon ze dne 30. Cervna 1921o ochrane dët^ v ciz^ peCi a dët^ nemanzelskych / Про захист дітей-сиріт та дітей народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrvgy wta

Zakon ze dne 28. bfezna 1928 o osvojen^ / Про всиновлення. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf5mjzgi4f6njwfuza &groupIndex=0&rowIndex=0#

Vladn^ naf^zen^ ze dne 14. bfezna 1930, j^mz se pгovad^ zakon o ochrane dët^ v ciz^ peCi a dët^ nemanzelskych

/ Про державний захист дітей-сиріт та дітей, народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.Seam?documentId=onrf5 mjzgmyf6mrzfuya#

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929-1930 рр.), оп. 3, спр. 844 (Статут вчительської спілки глухонімих та переписка з Міністерством Освіти Чехословаччини про його утвердження). - 16 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1930-1931 рр.), оп. 2, спр. 1838 (Кваліфікаційні листи вчителів державного приюту в Севлюші). 8 акр.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size