ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Інна Миколаївна ГОЛОПИЧ

Abstract


Стаття присвячена знаходженню нових підходів до розв’язання проблеми підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Одним з актуальних завдань вищої поліцейської школи є підготовка курсантів до професійного спілкування. Доцільно до програми Школи педагогічної майстерності з метою підвищення кваліфікації викладачів включати питання підготовки майбутніх офіцерів поліції до професійного спілкування. Суть і зміст цієї підготовки засвоюється через оволодіння викладачами основами педагогічної майстерності й спілкування,  культурою мовлення.


Keywords


педагогічна майстерність; мовленнєва підготовка; педагогічне спілкування; комунікативні здібності викладачів; специфічні умови навчання курсантів.

References


Брик Т.О. Обґрунтування педагогічних умов для формування вмінь професійного іншомовного спілкування майбутніх офіцерів. Теорія і практика управління соціальними системами. Теорія, історія та досвід розвитку пед. думки. № 4. 2010. С. 111–119.

Войтович А. І. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2007. 244 с.

Діденко О.В. До проблеми професійної адаптації викладачів вищих військових навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_4_6

Дідух Л.І. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр.; гол. ред. О. В. Співаковський. Херсон: ХДУ, 2013. Вип. 15. С. 249 – 254.

Положення про Школу педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ, розроблене на підставі наказу ХНУВС від 25.09.18 року. URL: http://www.univd/solomon/101255 (дата звернення: 15.03.2019).

Суслов Т. Специфіка професійної діяльності молодого викладача у вищому військовому закладі. Зб. наук. праць Нац. академії держ. прикордонної служби. Серія: Педагогічні науки. № 2 (4). 2016. С. 162 –171.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size