Опубліковано: 04.05.2019

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Олена Володимирівна ЧЕРЕДНИК, Наталія Станіславівна ГАРАНЬ

STAGES OF FORMATION OF PROFESSIONAL PREPAREDNESS OF PATROL AND SECURITY POLICE EMPLOYEES

Kostiantyn PRONTENKO, Valerii PLISKO, Grygoriy GRIBAN, Valentin BONDARENKO

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Марія Іванівна МАРУЩАК, Оксана Миронівна КОПАНИЦЯ, Наталія Василівна ЛІСНЯНСЬКА