ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Віктор Григорович ВИХОР

Abstract


У статті подано короткий огляд проблем навчання синтаксису у середній школі. Автор розглядає складні випадки у теоретичному матеріалі з теми «Односкладне речення», подає у градаційному порядку типи речень за їх співвідношенням із двоскладними та приклад пояснення семантичних особливостей таких речень учням. Розглянуто методичні рекомендації до вивчення теми, розміщені в оновленій навчальній програмі для середньої школи. Проаналізовано навчальні матеріали для вчителів, розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, та подано авторські пропозиції до складання тестових завдань учителями-мовниками.


Keywords


синтаксис, односкладне речення; навчальні матеріали; навчальна програма; тестові завдання.

References


Загнітко А. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс): Навч. посібник. – У 2 х ч. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч. 1. – 202 с.

Сидоренко В. Лінгводидактичні засади навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів в умовах оновленої освітньої парадигми / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 6–13.

Слинько І. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання / І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Адаменко К. Сходинки творчості: Вивчення односкладних речень у 8 класі / К. Адаменко // Все для вчителя. – 2000. – №7. – С. 38-42.

Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. посіб. / О. Біляєв. – К.: Генеза, 2005. – 180 с.

Босікова О. Знайомтеся: односкладне речення (система блокових уроків, 8 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – №4. – С. 89-96.

Дудик П. Синтаксис української мови : підручник / П. Дудик, Л. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.

Коваленко Л. Принцип випереджаючого навчання на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Односкладні речення») / Л. Коваленко // Завуч. – 1999. – №15. – С. 9-10.

Корсун Л. Односкладні речення: вправи на закріплення теми. 8 клас / Л. Корсун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – №22-23. – С. 12-16.

Левченко І. Односкладне речення. Цикл уроків за темою у 8 класі / І. Левченко // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2004. – №26. – С. 10-12.

Плиско К. Система орієнтирів до теми «Односкладне речення» // Організація навчання синтаксису в середній школі [Текст] : навч.-метод. посібник / К. М. Плиско. – К. : Радянська школа, 1990. - 135 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size