НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ ЯК ІННОВАЦІЯ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Тетяна Леонідівна ГОДОВАНЮК

Abstract


Розглянуто впровадження інноваційних технологій у навчання студентів педагогічних університетів з метою підготовки сучасного вчителя математики. Розкрито зміст поняття «тренінг». Зазначено, що одним із видів тренінгів, які доцільно використовувати у підготовці майбутніх учителів математики є тематичні тренінги. Запропоновано теми навчальних тренінгів з курсу «Методика навчання математики»: «Засоби навчання», «Сучасний урок математики», «Контроль навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання математики», «Методика вивчення звичайних дробів», «Методика вивчення теми: «Функції в курсі алгебри основної школи»», «Методика вивчення теми: «Многогранники»». Визначено основну мету запропонованих тренінгів - накопичення майбутніми вчителями математики професійних знань, практичних умінь і навичок, опанування новими технологіями, розвиток їхнього власного творчого потенціалу, здатності до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Вказано вимоги до змісту тренінгу. Визначено структуру тренінга та описано окремі методики, які варто використовувати на різних етапах навчального тренінгу під час вивчення курсу «Методика навчання математики». Основну увагу зосереджено на методиках, які безпосередньо пов’язанні із засвоєнням навчального матеріалу і формуванням фахових практичних вмінь та навичок, генеруванням нових ідей та альтернативних рішень, розвитком творчої ініціативи студентів, вихованням відповідальності, креативності, самостійності. До кожної із запропонованих методик, зокрема, «Мейкерство», «Оригаметрія», «Дослідник» та «Геймифікація» наведено конкретні приклади завдань, які варто пропонувати майбутнім вчителям математики, з метою розвитку у них навичок критичного та творчого мислення, самостійності та формування професійних навичок.


Keywords


інновації; сучасний вчитель; методична підготовка; навчальний тренінг; майбутні вчителі математики.

References


Ачкан В.В. Педагогічна інноватика в контексті підготовки вчителя математики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5 (49). С. 165–173.

Махомета Т.М., Тягай І.М. Використання інноваційних технологій навчання під час вивчення проективної геометрії та методів зображень у педагогічному університеті. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest. 2017. V (56). Issue: 128. Р. 40–43.

Якісна освіта: сучасні виміри. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/yakisna-osvita-suchasni-vimiri.

Історія виникнення тренінгів. URL: https://www.rbc.ua/ukr/digests/istoriya-vozniknoveniya-treningov-18072013122100.

Страшко С.В., Сліва М., Калюжний Я. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи. URL: http:// http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8250.

Блінов О.А. Особливості організації проведення психологічного тренінгу. Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 12. Київ: КиМУ, 2008. С. 9–23.

Годованюк Т.Л. Тренінги у методичній підготовці майбутніх учителів математики: Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / Уманський держ пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. – 142.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size