ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КООРДИНАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ ФУТБОЛУ

Олексій Володимирович КУЦЕНКО

Abstract


Визначено, що у результаті невідповідності обсягів рухової активності та цілеспрямованого забезпечення тренувального ефекту, функціональний стан різних систем організму більшості дітей і підлітків, впродовж навчання у школі, не забезпечується формуванням необхідних резервів, що у період активного біологічного та психічного розвитку, призводить патології у стані здоров’я школярів.

Таке становище можливо виправити за рахунок впровадження додаткових або уроків або занять футболом, але зміст відповідних занять не передбачає вікових особливостей формування техніко-координаційного фундаменту та не має наукового обґрунтування.

Визначено, що одним з науково-обґрунтованих педагогічних механізмів, який забезпечує ефективність тренувальних дій, є інформація про сенситивні періоди розвитку тих чи інших компонентів координаційно-технічної підготовленості дитини. Однак, стан розвитку відповідних якостей має вікові, клімато-географічні та соціальні особливості.

Досліджені вікова динаміка стану розвитку техніко-координаційних якостей та визначені найбільш пріоритетні показники відповідної підготовленості молодших школярів 7-9 років, які додатково займаються футболом на початковому етапі навчання.

З 7 до 8 років найбільший приріст зафіксований у показників жонглювання м’ячем, що відображає стан спеціальної м’язово-просторової диференціації  зусиль, а також  накидання кілець на штатив, який характеризує стан розвитку м’язово-дистанційної диференціації зусиль молодших школярів.

У наступній віковій групі (з 8 до 9 років) найбільша динамічність визначена у показника ходи по прямій із закритими очима, який відображає стан розвитку просторової орієнтації.

Наступними за обсягами приросту є показники зупинки м’яча підошвою та удари по м’ячу на точність, які характеризують відповідно спеціальну м’язово-просторову диференціацію  зусиль, а також точність і відчуття швидкісно-просторових параметрів.

Отримана інформація може бути покладена до основи науково-обґрунтованого визначення найбільш пріоритетних засобів навчально-тренувального впливу та планування техніко-координаційних навантажень в залежності від віку молодших школярів на початковому етапі навчання футболу.


Keywords


школяр; здоров’я; футбол; координаційні якості; технічна підготовка.

References


Галай М.Д. Диференціація фізичних наванта-жень молодших школярів у процесі навчання вправ з м’ячем: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 17 с.

Волков Л. Теорія та методика дитячого та юнацького спорту. Київ: Освіта України, 2016. 464 с.

Перепелица П.Е., Бойко А.Г. Мотивационная ориентация у ребят 10-11 лет, желающих за-ниматься футболом. Вісник Чернігівського державного університету імені Т.Г.Шевченка. Чернігів: ЧДПУ, 2008. №54. С. 190–193.

Мішаровський Р.М. Методика диференційованого навчання рухових умінь молодших школярів у процесі занять футбо-лом: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 21 с.

Шамардін В.М. Технологія управління систе-мою багаторічної підготовки футбольних ко-манд вищої кваліфікації: автореф. … д-ра наук фізиічн. вихов. і спорту: 24.00.01. Львів: ЛДУФК, 2013. 35 с.

Brooks D.S. Program design for personal trainer: Bridging theory into application. Human kinetics. 1997. 328 p.

Mekota К. Test pohylove koordinace a rovnovahy. The or und Praxеder Korperkultur. 1984. No 2.

–25.

Zimmermann K., Hickisch R. Die Ausbildung koordinativer Pahegkelten nd ihre Bedeutuny fur die technischebzw techniscl-taktische Leistungstahigkeit der Sportier. Тheorie und Praxis der Korperkultur. 1981. No 10. 746–768.

Braunwald E. Heart Disease. A Textbook of Car-diovascular Medicine. W. B., Saunders Company. 4 edit. Philadelphia. 1992. Vol. 2.

Hirtz Pr., Wellnitz J. Hohes Niveau koordinativer Pahigkeiten fuhrt zu besaeren Brgebnsen im motoriechen Lemen. Ibid*. 1985. 154–155.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size