МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО МОНИТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наталія Андріївна ДОЦЕНКО

Abstract


У статті розглянуто можливості освітнього моніторингу результатів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» в умовах інформаційно-освітнього середовища. Моніторингова система інформаціно-освітнього середовища включає в себе моніторинг роботи здобувачів вищої освіти та моніторинг роботи викладачів. Здійснення управління освітнім процесом в умовах інформаційно-освітнього середовища здійснюється за допомогою статистичних даних, які формуються в результаті проходження здобувачами вищої освіти курсу та користування інтерактивними електронними навчальними інструментами. Статистичні дані враховують відвідування здобувачів вищої освіти, перегляд навчального контенту, індекс дискримінації та коефіцієнт легкості. На основі отриманих даних є змога коректувати навчальний контент, форми і методи його подачі в умовах інформаційно-освітнього середовища.


Keywords


моніторинг; освітні результати; майбутні агроінженери; інформаційно-освітнє середовище.

References


Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008.

с.

Павлова М. П. Основные требования и этапы мониторинга образования. URL: http://zdorovayashkola.ru/monitoring/etap/

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18.

Трухин А. В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий. Информационные технологии в высшем образовании. 2005. №1. С. 58–67.

Ясевич С.В. Условия результативного исполь-зования информационно-образовательной сре-ды для организации учебного процесса. Инфо-рмационные системы и технологии: материалы междунар. науч. конгресса. Минск: БГУ, 2013.

С. 265–268.

Шевчук Е. В., Шпак А. В. Информационно-образовательная среда вуза. Опыт и перспек-тивы. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH& Co., 2016. 99 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size