ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 1–11 КЛАСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Світлана Вікторівна ГОЗАК, Олена Тарасівна ЄЛІЗАРОВА, Алла Миколаївна ПАРАЦ, Наталія Михайлівна ДЮБА, Тетяна Валеріївна СТАНКЕВИЧ

Abstract


Наведені особливості дистанційного навчан-ня учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти під час запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню на терито-рії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Узагальнені дані он-лайн опитування 920 батьків з 68 населених пунктів. Представлений статистичний аналіз особливостей навчання з урахуванням віку, статі та місця проживання учнів. Показані відмінності тривалості навчан-ня та виконання домашніх завдань в порівнянні із даними 2016 року. Проведений аналіз різних форм фізичного виховання учнів під час каран-тину. Пріоритетною для дітей з гігієнічних позицій визначена форма навчання «онлайн уроки вчителя з класом». Актуальним подаль-шим дослідженням є визначення впливу різних форм дистанційного навчання на здоров’я учнів.

Keywords


пандемія COVID-19; дистанційне навчання; учні; форми навчання; фізичне виховання.

References


Lau H., Khosrawipour V., Kocbach P. The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China. J Travel Med. 2020. Vol. 27(3). taaa037. doi:10.1093/jtm/taaa037.

Wilder-Smith A., Freedman D.O. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. J Travel Med. 2020. Vol. 27(2). taaa020. doi:10.1093/jtm/taaa020.

Duan L., Shao X., Wang Y. et al. An investigation of mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19. J Affect Disord. 2020. Vol. 275. P. 112-118. doi:10.1016/j.jad.2020.06.029.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.

Всеукраїнська школа онлайн. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn.

Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Парац А.М., Станкевич Т.В., Калиниченко І.О., Заїкіна Г.П., Латіна Г.О. Розумова працездатність, навчальне навантаження та спосіб життя сучасних школярів: гігієнічні аспекти: монографія. За заг. ред. Н.С. Польки, С.В. Гозак. Київ: Медінформ, 2018. 214 с.

Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Парац А.М., Станкевич Т.В. Гігієнічна характеристика та регламентація домашніх завдань у школярів. Innovative Technology in Medicine: Experience of Poland and Ukraine. International Research and Practice Conference : Conference Proceedings (April 28–29, 2017). Lublin, 2017. P. 128–132.

Shiroma E.J., Lee I.M. Physical activity and cardiovascular health: lessons learned from epidemiological studies across age, gender, and race/ethnicity. Circulation, 2010. Vol. 122(7). P.743-752. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.914721.

Butler G.P., Roberts K.C., Kropac E. et al. Conceptualizing a framework for the surveillance of physical activity, sedentary behaviour and sleep in Canada. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada, 2019. Vol.39. No 5. Research, Policy and Practice. doi.org/10.24095/hpcdp.39.5.04

Fairclough S., Stratton G. Physical education makes you fit and healthy. Physical education's contribution to young people's physical activity levels. Health Education Research, 2005. Vol. 20, Issue 1. P. 14–23. URL: https://doi.org/10.1093/her/cyg101.

Yelizarova O., Stankevych T., Parats A., Antomonov M., Polka N., Hozak S. Specific Features of the Ukrainian Urban Adolescents’ Physical Activity: A Cross-Sectional Study. Journal of Environmental and Health, 2020. ID 3404285. URL: https://doi.org/10.1155/2020/3404285.

Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т. Оптимізація фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Довкілля та здоров’я, 2013. № 2. С.12-17.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size