Опубліковано: 22.09.2020

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 1–11 КЛАСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Світлана Вікторівна ГОЗАК, Олена Тарасівна ЄЛІЗАРОВА, Алла Миколаївна ПАРАЦ, Наталія Михайлівна ДЮБА, Тетяна Валеріївна СТАНКЕВИЧ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олена Богданівна БУДНИК, Оксана Созонтівна КОНДУР, Ірина Богданівна ДЯКІВ

СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ: ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ

Олена Григорівна МАНЬКО, Маріанна Валеріївна ШАРНІНА, Тетяна Павлівна ГНАТКО

ВІДПОВІДНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОГРАМНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ

Вікторія Олександрівна ФЕДОРОВА, Михайло Леонідович ШУЛЯК

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ВИСОКОГО РІВНЯ З МАТЕМАТИКИ)

Людмила Володимирівна ІЗЮМЧЕНКО, Інна Геннадіївна КЛЮЧНИК, Микола Вікторович ГАЄВСЬКИЙ

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЇЇ ПРОЦЕДУР ТА ЗАХОДІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Володимир Іванович ТРОБЮК, Інна Юріївна ЧЕРНІЧЕНКО, Олександр Анатолійович Д᾽ЯЧЕНКО, Варвара Іванівна ХОМЯКОВА

РИТОРИКА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Галина Анатоліївна ПУХАЛЬСЬКА, Юлія Василівна АФТЕНЮК, Наталія Володимирівна ШУЛЬГА

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Валентина Миколаївна ШАПОШНІКОВА, Марина Олександрівна ЧЕРЕПАНОВА