СТРАТЕГІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Леонідович Шумський

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність переорієнтації традиційної системи вищої освіти з традиційного формату, спрямованого на надання студенту готових знань на новий формат з вектором на самоосвіту. Визначено сутність концепту «стратегія самоосвіти», перелічено основні види стратегій, окреслено їх основні характеристики, проаналізовано функції. Розглянуто роль та місце навчальних стратегій у процесі лінгвосамоосвітньої діяльності майбутніх учителів іноземних мов.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шумський, О. Л. (2017). СТРАТЕГІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1350
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Леонідович Шумський, Запорізький національний університет

кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, кандидат педагогычних наук, докторант

Посилання

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный / Т. Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2001. – 1084 с.

Rubin J. Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In: A. W. Rubin & J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987. – P. 15–30.

Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі: монографія / О. В. Любашенко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 296 с.

Халяпина Л. П. Педагогические стратегии самообразования как важный аспект содержательного компонента дистанционного обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru/vconf/files/3662.doc.

Weinstein C. E. The teaching of learning strategies / C. E. Weinstein, R. E. Mayer // In: M. C. Wittrock (Ed.). Handbook of research on teaching. – New York: Macmillian, 1986. – P. 315–327.

Griffiths C. The strategy factor in successful language learning / C. Griffiths. – Bristol: Multilingual Matters, 2013. – 240 p.

Simsek A. Learning strategies / A. Simsek // In: N. M. Seel (Ed.). Encyclopedia of the sciences of learning. – New York: Springer, 2012. – P. 1971–1974.

Wenden A. Learner strategies for learner autonomy / A. Wenden. – London: Prentice Hall International, 1991. – 188 p.

Wolff D. Lernstrategien: Ein Weg zu mehr Lernerautonomie [Electronic resource]. – Access mode: http://paedpsych.jku.at:4711/LEHRTEXTE/Wolff98.html.

Bimmel P. Lernerautonomie und Lernstrategien / P. Bimmel, U. Rampillon. München: Langenscheidt, 2000. – 208 p.