ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕКСТІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Григорівна Баранюк

Анотація

Відзначено, що тема художньої літератури для дітей в останній час набула актуальності. Це викликано кількома причинами, головною з яких є спроба реформувати зміст літературної освіти для початкової школи. Почали акти 1щ0вно обговорюватися питання про те, які твори мають читати сучасні діти і за якими критеріями вони повинні оцінюватися. В такій ситуації дуже важливо звернутися до літературної класики, якою є художньо-літературні твори для дітей Василя Сухомлинського. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблена спроба проаналізувати таємниці впливовості художньо-педагогічних текстів з літературознавчих позицій.

Встановлено, що домінантними в поетиці художньо-педагогічних  творів Сухомлинського є два рівні – 1) внутрішній світ літературного твору; 2) його підтекстова сфера. Ця думка ілюструється аналізом двох оповідань. У кожному з них, видатний педагог нагадує митця-ваятеля, котрий делікатними дотиками своїх чутливих пальців обережно ліпить душу дитини. Висока художність творів Сухомлинського обумовлює їх потужний виховний потенціал.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Баранюк, І. Г. (2017). ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕКСТІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1425
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Григорівна Баранюк, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Посилання

Іванов М. «Хрестоматія»: нова але дірява / М. Іванов // Літературна Україна. – 2017. – 9 лютого.

Ушинський К.Д. Питання виховання і навчання в початковій школі / К.Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : в 2-х т. Т. 2. – Київ : Радянська школа, 1983. – С. 203–298.

Сухомлинська О. Василь Сухомлинський: виховуємо художнім словом [Електронний ресурс] / О. Сухомлинська. – 2016. – 18 лютого. – Режим доступу: https://familytimes.com.ua/formuvannya-harakteru/vasyl-suhomlynskyy-vyhovuyemo.

Чередниченко Д. Біль чистої криниці / Д. Чередниченко // Сухомлинський В. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди. – Київ : Генеза, 2003. – С. 4.

Клочек Г. Енергія художнього слова. Збірник статей / Г. Клочек. – Кіровоград : Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2007. – 448 с.

Сухомлинський В. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди / В. Сухомлинський. – Київ : Генеза. – 2003. – 272 с.

Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 1. – Київ : Радянська школа, 1976. – С. 55–206.

Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М. : Политиздат, 1988. – 274 с.

Озеров Л. В мастерской стиха / Л. Озеров. – М. : Знание, 1968. – 62 с.

Сильман Т. Подтекст – это глубина текста / Т. Сильман // Вопросы литературы. – 1969. – № 1. – С. 89–102.

Сухомлинський В. Вогнегривий коник: Казки. Притчі. Оповідання / В.О. Сухомлинський ; упоряд. і передм. О. Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с.