ПРОФЕСІЙНА ТВОРЧІСТЬ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Богданівна Бобак

Анотація

У статті розглядаються особливості  професійної творчості в соціальній сфері, яка розкриває інформацією про особливості самостійної творчої педагогічної діяльності; з’ясовано сутність поняття «творчість»; визначено основні показники професійної творчості соціального педагога; доведено, що професійна творчість є невід’ємною складовою його діяльності в сучасних соціокультурних умовах; обґрунтовано необхідність удосконалення процесу формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до самостійної творчої діяльності в умовах вищого навчального закладу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бобак, О. Б. (2017). ПРОФЕСІЙНА ТВОРЧІСТЬ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1429
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Богданівна Бобак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Посилання

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2013. – 180 с. (94-96).

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посібник. / О.Л. Туриніна. – Київ : МАУП, 2007. – 160 с.

Савченко О.Я. Розвивай свої здібності : навч. посібник / О.Я. Савченко. – Київ : Освіта, 1999. – 19 с.

Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола. – Київ, 2002. – 164 с.

Васильєва М.П. Актуальні проблеми підготовки майбутнього соціального педагога для освітньої галузі в сучасних умовах / М.П. Васильєва // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 110–116.

Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя / Ш. А. Амонашвили. – Київ : Освіта, 1991. – 111 с.

Шрагина Л. Технология творческого мышления / Л. Шрагина , М. Меерович. – М. : Альпина Паблишер, 2008. – 33 с.