СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дар’я Сергіївна Доманчук

Анотація

Статтю присвячено проблемам соціалізації, що не потрапляли у перелік питань, які мали пріоритетний характер у вітчизняній державній та громадській практиці. У результаті студіювання проблеми бачимо, що процес соціалізації особистості стає предметом дослідження широкого кола гуманітарних і соціальних наук, що сприяє усвідомленню цього процесу як багаторівневого та багатоаспектного. Крім того, процес соціалізації стає предметом педагогічного дослідження його структури, форм і методів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Доманчук, Д. С. (2017). СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1435
Розділ
Статті
Біографія автора

Дар’я Сергіївна Доманчук, Херсонський державний університет

аспірантка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Посилання

Власенко Ф.П. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Ф.П. Власенко ; Національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – 14 с.

Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.М. Лавриченко. – Київ : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.

Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.

Людина і політика. Політична соціалізація особи // Гетьманчук М.П. Політологія [Електронний ресурс] // Бібліотека українських підручників. – Режим доступу http://libfree.com/154322427_politologiyalyudina_politika.html

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2007. – 656 с.

Рижанова А.О. Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності / А.О. Рижанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 27–34.

Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Капської. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 656 с.

Тард Г. Социальные этюды / Г. Тард. – СПб., 1902. – С. VI–XI. Режим доступу: http://www.padabum.net/d.php?id=78002

Giddings F. The Theory of Socialization. – N.Y., 1897. Режим доступу http://onlinebooks.library.upenn.edu /webbin/book/lookupname?key=Giddings%2C%20Franklin%20Henry%2C%201855-1931.

Sveshnikova N.O., Solovyova M.A. Рsychological Aspects of Civil Socialization Journal collection of scientific works of krasec section «The humanities». Psycholog. – 2012. – № 2 (20). – Р. 139–145.

Webster's 1828 American Dictionary of the English Language Paperback – May 18, 2010. – Режим доступу https://www.amazon.com/Websters-American-Dictionary-English-Language/dp/1434103013.