ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Раїса Павлівна Загнибіда

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу особливостей формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму; доведено, процес професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму має базуватися на основі прогностичного обґрунтування розвитку сфери туризму в Україні; обґрунтовано необхідність раціонального поєднання теоретичного та практичного компонентів, аудиторної та позааудиторної діяльності у процесі формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Загнибіда, Р. П. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1437
Розділ
Статті
Біографія автора

Раїса Павлівна Загнибіда, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Посилання

Нетребіна О.Ю. Виміри синергетичного підходу до формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму / О.Ю. Нетребіна // Євпаторійський ін-т соц. наук РВНЗ «Кримський гуманітарній університет» Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 5(31). – С. 360–368.

Казьмерчук А.В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / А.В. Казьмерчук. – Житомир, 2017. – 22 с.

Королюк С. Модель розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій / С. Королюк // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2. – С. 11–14.

Лоїк Г.Б. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г.Б. Лоїк . – Вінниця, 2014. – 20 c.

Казьмерчук А. Методологічні підходи щодо формування професійної культури майбутнього менеджера туризму / А. Казьмерчук // Збірник наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту. – 2011. – Ч. 3. – С. 91–100.

Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі / Н.П. Гостєва. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_du/2009_2/files/DU209_10.p f