ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Василівна Кузьменко

Анотація

У публікації висвітлено особливості організації навчання фахівців із трудової підготовки на засадах проектно-технологічної діяльності в педагогічних ВНЗ України на початку ХХІ століття. Визнано важливою складовою підготовки сучасного вчителя технологій технологічну освіту. Представлено основні нормативно-правові документи, що регламентують навчальний процес фахівців із трудової підготовки. З’ясовано, що зміна орієнтирів у трудовому навчанні та вихованні учнівської молоді призвели до оновлення підходів до підготовки освітян в системі педагогічної професійної освіти. Виявлено, що Державний стандарт базової і повної середньої освіти 2004 року став базовим для формування освітньої складової людського капіталу педагогічних кадрів в Україні. У Стандарті задекларовано нові вимоги до діяльності вчителя трудового навчання через реалізацію змісту освітньої галузі «Технологія».

Представлено створену за роки незалежності джерельну базу з питань запровадження в трудовому навчанні учнів проектно-технологічної системи. Зроблено висновки, що теорія і практика формування освітньої складової людського капіталу сучасних фахівців із трудової підготовки обов’язково повинна містити таку компоненту навчання, як проектно-технологічна діяльність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кузьменко, Ю. В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1441
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Василівна Кузьменко, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін

Посилання

Про проект Базового навчального плану середніх закладів освіти України : рішення колегії Міністерства освіти України № 22/6-3 від 24.12.97 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. – № 5. – С. 3–10.

Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002/

Тхоржевський Д. Про розробку державного стандарту освіти / Д. Тхоржерський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 3 (10). – С. 2–4.

Тхоржевський Д. Обговорюємо проект нової програми / Д. Тхоржерський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 4 (23). – С. 32–36.

Про затвердження Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1239-98-%D0%BF.

Кузьменко Ю. В. Підготовка вчителів до реалізації проектно-технологічної діяльності у трудовому навчанні школярів (1991–2015 рр.) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ito.vspu.net/konference15/15_11/Kyzmenko.pdf.

Кузьменко Ю. В. Підготовка педагогів України до організації проектної діяльності учнів в трудовому навчанні : історико-педагогічний аспект / Ю. В. Кузьменко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця, 2015. – Вип. 43. – С. 363–368.

Коберник О. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх закладів України / О. Коберник, В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 6. – С. 3–11.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html.

Оршанський Л. Метод проектів у системі підготовки сучасного вчителя трудового навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2010/2010_3_15.pdf.