МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ХVІІІ – ХХІ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Антоніна Іванівна Ляшкевич

Анотація

У статті дається аналіз основних шляхів та етапів створення наукового дослідження, а також характеризуються методологічні засади історико-педагогічного дослідження з особливою увагою на історію морської освіти Півдня України (ХVІІІ – ХХІ ст.).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ляшкевич, А. І. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ХVІІІ – ХХІ СТ.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1443
Розділ
Статті
Біографія автора

Антоніна Іванівна Ляшкевич, Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Бобрышов С.В. Методология историко-педагогического исследования развития педагогического знания : автореф. дис… д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 / С.В. Бобрышов. – СПб., 2007. – 39 с.

Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / О.В. Сухомлинська // Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань «Психологія на перетині тисячоліть». – Київ, 1999 – Т 3. – С. 285–292.

Кун Т. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969 г. / Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с. – Режим доступу : http://www.biometrica.tomsk.ru/Kuhn.pdf.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. – М. : Медиум, 1995. – 236 с. – Режим доступу : http://royallib.com/book/lakatos_i/falsifikatsiya_i_metodologiya_nauchno_issledovatelskih_programm.html.

Поппер К.Р. Логика и рост научного знания / К.Р. Поппер ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1983. – 605 с.

Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Сост. Д.Г. Лахути, В.Н. Садовского и В.К. Финна ; [пер. с англ.]. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 464 с.

Корнетов Г.Б. Цивилизационный подход к изучению всемирно-исторического процесса / Г.Б. Корнетов. – М. : Академия, 1994. – 265 c.

Белозерцев Е.П. Образование: историко-культурный феномен / Е.П. Белозерцев. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 704 с.

Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. – М. : Научное изд-во «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1993. – Т. 1. – 608 с. – 1999 – Т. 2. – 560 с.

История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / Под ред. З.И. Васильевой. – М. : Академия, 2005. – 432 с.

Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р.А. Атаханов. – 2-е изд., стер. – М., 2005. – 208с.