МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Олегович Ножко

Анотація

Автором наголошено, що професійна компетентність є інтегрованою характеристикою особистості з огляду на її орієнтації та пристосування, вплив на себе та інших, здатність застосовувати набутий досвід у нових умовах; виробляти адекватні оцінки і реакції у різних життєвих ситуаціях; діяти конструктивно, ефективно розв’язувати життєві проблеми, досягати якісних результатів; доведено, що процес професійного вдосконалення майбутнього фахівця в період його професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу має свої особливості, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками.

1.      Архипова С.П. Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты / С.П.Архипова, А.А. Майборода. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=957

2.         Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность» (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). – К. : Миллениум, 2004. – 521 с.

3.      M.c. Clelland D.C. Atkinson J.W., Clark R.A., Lowell E.L. The Acievement Motive. – N.Y., 1976. – 386 p.

4.      Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

5.      Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация : [пер. с англ.]. – М. : Когито-центр, 2002. – 396 с.

6.      Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З.Н. Курлянд [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390 с.

7.      Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие / Л.М. Митина, Л.В. Брендамова, И.В. Вачков, И.Н. Грызлова, И.Н. Исакова, В.Г. Колесников, И.М. Кондалов, Ю.А. Кореляков, А.К. Осницкий, И.А. Переверзева, Н.Н. Трушина, Г.В. Шавырина ; под ред. Л.М. Митиной. − 2-е изд., испр. − М. : Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2003. − 184 с.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ножко, І. О. (2017). МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1445
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор Олегович Ножко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки

Посилання

Архипова С.П. Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты / С.П.Архипова, А.А. Майборода. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=957

Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность» (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). – К. : Миллениум, 2004. – 521 с.

M.c. Clelland D.C. Atkinson J.W., Clark R.A., Lowell E.L. The Acievement Motive. – N.Y., 1976. – 386 p.

Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация : [пер. с англ.]. – М. : Когито-центр, 2002. – 396 с.

Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З.Н. Курлянд [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390 с.

Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие / Л.М. Митина, Л.В. Брендамова, И.В. Вачков, И.Н. Грызлова, И.Н. Исакова, В.Г. Колесников, И.М. Кондалов, Ю.А. Кореляков, А.К. Осницкий, И.А. Переверзева, Н.Н. Трушина, Г.В. Шавырина ; под ред. Л.М. Митиной. − 2-е изд., испр. − М. : Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2003. − 184 с.