ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Іванівна Тимчук

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний досвід використання цифрових наративів у вищій школі. Обґрунтовано концептуальні засади використання цифрових наративів у вищій гуманістично-гуманітарній освіті. Засвідчено появу та стрімкий розвиток нової педагогічної парадигми, що виникла в результаті конвергенції цифрових технологій з навчально-освітньою діяльністю і характеризується створенням особливо комфортних, у порівнянні з традиційними, умов до творчої реалізації  та самовираження всіх суб’єктів навчального процесу. Визначено цифрову наративізацію навчання як процес впровадження наративів у вивчення різних дисциплін на основі застосування цифрових технологій. Встановлено, що поширення цифрових наративів у навчальному процесі гуманітарних факультетів пов’язане з реалізацією американських науково-дослідницьких проектів міждисциплінарного характеру, в яких взяли участь різні університети США.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тимчук, Л. І. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1447
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Іванівна Тимчук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Биков В. Ю. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти / В. Ю. Биков, М. Лещенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О.Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 45 (49) : Матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. : «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників», 25–26 травня 2016 р. – Ч. 1. – С. 16–45.

Тимчук Л. І. Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку : монографія / Л. І.Тимчук; [наук. ред. М.П. Лещенко]. – Київ : САММІТ–КНИГА, 2016. – 390 с.

Ленем Р. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво / Р. Ленем ; [пер. з англ. А. Глушка]. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 376 с.

Mahony S. Teaching Skills or Teaching Methodology // Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics / S. Mahony, E. Pierazzo; Ed. Brett D. Hirsch. – Cambridge. Open Book Publishers, 2012. – P. 215–217.

Ohler J. Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning and Creativity Paperback / J. Ohler. – 2nd ed. – Thousand Oaks, CA : Corwin 2013. – 304 p.

Тolisano S. How-To-Guide Digital Storytelling Tools for Educators / S. Тolisano // Langvitches : [blog]. – 2009. – 108 р. – Mode of access: http://langwitches.org/blog/wp-content/uploads/2009/12/Digital-Storytelling-Guide-by-Silvia-Rosenthal-Tolisano.pdf. – Title from the screen

Dogan B. Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digita lstorytelling workshop. (Unpublished doctoral dissertation). – Houston : University of Houston Texas, 2007. (PublicationNo. AAT 3272583).

Garrety C.M. Digital storytelling: an emerging tool for student and teacher learning Retrospective Theses and Dissertations, Digital Repository @ Iowa State University, 2008, 164p. [http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16780…rtd]

Nguen Anh T. ”Negotiation sand Challengesin Creating a DigitalStory: the ExperienceofGraduateStudents, Unpublished Doctor of Education Dissertation, University of Houston, May, 2011, 224 p.

Teacher Educationat De Pauw University ibguides .depauw.edu/c.php?g=73421&p=472192].

Digital Storytelling https://www.coursera.org/.../digital-storytelling/.../ digital-stor.

Digital Storytelling Multimedia Archive https://pilot.cndls. georgetown.edu/digitalstories/.

Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences : basic books / H. Gardner. – 3 th ed. – New York, 2011. – 528 p.

Digital Storytelling Across the Curriculum. – Access mode: http://storykeepers.wikispaces.com/file/view/Digital_Storytelling_Part2.pdf/295015942/Digital_Storytelling_Part2.pdf.