ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Й США

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Антоніна Петрівна Чичук

Анотація

У процесі аналізу змісту підготовки учителя початкової школи Великої Британії й США з’ясовано, що: система підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії характеризується:

-      розробленою моделлю спеціаліста-фахівця, в основу якої покладено принципи: науковості, гуманізму, демократизму, поступовості, безперервності, незалежності від політичних партій;

-      удосконаленням структури ВНЗ, терміну та змісту підготовки вчителя початкової школи;

-      присудженням навчальних ступенів;

-      значною варіативність змісту освіти, який сприяє здійсненню підготовки вчителя початкової школи до екологічного виховання учнів по регіонах.

Характерною рисою американської освіти є включення до  університетського викладання проблем світової культури, дискусій на морально-етичні й політичні теми, вироблення й відстоювання своєї власної точки зору. Диференціація вважається сильною стороною вищої школи США.

Відбір змісту навчання здійснюються за цільовою спрямованістю: від загальних вимог американського суспільства – до завдань системи вищої освіти, від них – до цілей певного коледжу чи-то університету і, далі, до загальних цілей навчальних програм і конкретного курсу.

Прерогативо університетів і коледжів США як результат децентралізації є самостійне формування змісту вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чичук, А. П. (2017). ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Й США. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1448
Розділ
Статті
Біографія автора

Антоніна Петрівна Чичук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Широкова М.В. Ведущие тенденции управления качеством педагогического образования а США: дис. … канд. пед. наук / М.В. Широкова. – Белгород, 2010. – 165 с.

Сбруєва А.А. Сполучені Штати Америки (США) / А.А. Сбруєва // Енциклопедія освіти / FGY України; головний ред. В.Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кучай Т.П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів до морально-етичного виховання учнів в університетах Японії : монографія / Т.П. Кучай ; за ред. Н.Г. Ничкало. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 584 с.

Зискин К. Е. Профессионально-педагогическая подготовка учителей средней школы на педагогических отделениях университетов Великобритании во второй половине ХХ в. : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / К. Е. Зискин. – М., 2002. – 157 с.

Андрєєва Г.Б. Подготовка, адаптация и повышение квалификации сельских учителей: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.Б. Андрєєва. – М., 2000. – 154 с.

Лизунова Н.М. Теория и практика отбора содержания обучения в высшей школе США: дис. … канд. пед. наук / Н.М. Лизунова. – М., 1990. –190 с.

Формен П. Ваш пример впечатляет / П. Формен // Вестник высшей школы. – 1989. – № 7. – С. 27–36.

California State University, Long Beach Bulletin 1987-1988. Undergraduate and Graduate Catalog. 1988. V. 40. No 5. – 494 p.

Stonehill College Easton, Mass., Y XIX, 1988. – 102 p.