СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Роман Михайлович Яцишин

Анотація

У статті проаналізовано погляди корифеїв української педагогіки щодо художньо-естетичного виховання школярів, висвітлено проблеми реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах та окреслено шляхи їх вирішення. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яцишин, Р. М. (2017). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1449
Розділ
Статті
Біографія автора

Роман Михайлович Яцишин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв

Посилання

Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре : статті, доповіді, виступи / Д.Б. Кабалевський – [пер. з рос.]. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 192 с.

Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. – Киъв : Освіта, 1996. – 303 с.

Лубенец Т.Г. О наглядном преподавании / Т.Г. Лубенец. – Київ, 1911. – 26 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори : у 5-ти т. / В.О. Сухомлинський – Київ : Рад. школа, 1977.

Маланюк Є. Ф. Невичерпальність : поезії, статті [для ст. шк. віку] / упоряд., передм. та приміт. Л. В. Куценка ; худож. оф.. М. С. Пшінки. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 2001. – 318 с.

Зязюн І.А. Всеукраїнська державна комплексна програма з естетичного виховання / І.А. Зязюн // Вісник Академії педагогічних наук України. – 1993. – № 1. – С. 43–51.

Мистецтво у розвитку особистості : [монографія] / за ред., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

Неменский Б.М. Мудрость красоты : о пробл. эстет. воспитания : [кн. для учителя] / Б.М. Неменский. – М. : Просещение, 1987. – 255 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». – (Нормативний документ КМУ).