ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Вікторівна ЦВЄТАЄВА

Анотація

У статті розглянуті деякі питання організації та проведення самостійної роботи студентів з англійської мови. Основна увага в роботі акцентується на зростанні ролі самостійної роботи студентів у вузі, на питаннях організації самостійної діяльності студента в умовах сучасного розвитку вищої школи, представлені найбільш актуальні аспекти цього виду навчальної активності, такі як цілі і завдання, ефективність, контроль.

Надано теоретичне обґрунтування інформаційно-технологічної підтримки організації самостійної роботи студентів при навчанні іноземної мови. Запропоновані методичні рекомендації для викладачів по роботі з комп'ютерним інструментарієм для розробки навчальних матеріалів та індивідуальних освітніх модулів в рамках інформаційно-технологічної підтримки самостійної роботи студентів при навчанні іноземної мови.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЦВЄТАЄВА, О. В. (2017). ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1452
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Вікторівна ЦВЄТАЄВА, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доцент

Посилання

Вяткин Л.Г., Ольнева А.Б. Развитие познавательной самостоятельности и творческой активности педагога: Учеб. Пособие. Рос. акад. образования (Поволж. отд-ние) и др. Саратов: Науч. кн., 2001. – 198 с.

Гарунов, М. Развитие творческой самостоятельности специалиста [Текст] / М. Гарунов // Высшее образование в России. - 1998. - № 4. - С. 83-86. - Библиогр.: с. 86

Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков в средней школе. М.: Просвещение, 1988. 190 с.

Пидкасистый П. И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. — М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

Ahrens, Р. Language Learning Experience as a Contributor to ESOL Teacher Cognition http://tesl-ej.org/ej37/a3.html

Alderson, J, Clapham, C, and Wall, D Language Test Construction and Evaluation Cambridge University Press. https://books.google.com.ua/books?id=JtA7DQAAQBAJ&pg=PA242&lpg=PA242&dq=Alderson,+J,+Clapham,+C,+and+Wall,+D+(1995)+Language+Test+Construction+and+Evaluation+Cambridge+University+Press&source

Ellis, R (1994) The Study of Second Language Acquisition Oxford University Press. escholarship.org/uc/item/6wg540t3.pdf

Wright, T (1987) Roles of Teachers and Learners Oxford University Press perlinguam.journals.ac.za/pub/article/viewFile/467/504.

Акопова М.А. Теория и методология реализации личностно ориентированного подхода в условиях выбора дополнительных образовательных программ: дис. ... д.пед.н.: 13.00.08 / М.А. Акопова. – СПб., 2004. dlib.rsl.ru/loader/view/01002668723?get=pdf

Дмитриев И.В. Технология организации самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/2749

Dudeney, G The Internet and the Language Classroom: A Practical Guide

for Teachers Gavin Dudeney 2000 Cambridge University Press 192 pp.

McPherson, D. "EFL and the Internet: a Workshop for Teachers". http://www.uow.edu.au/itc/welc/page6.htm

Кучеряну М. Г. Самостоятельная работа студентов в высших учебных заведениях Великобритании : автореф. дис. … канд. пед. наук. / М. Г. Кучеряну. – Ярославль, 1997. – 19 с.

Подольская Е. А. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Е. А. Подольская ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2009. – 316 с.