Напрям «Професійна освіта»

Опубліковано: 24.06.2017

ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Вікторія Володимирівна ДЬОМІНА, Ганна АРАКЕЛЯН

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ПЕДАГОГА

Олеся Володимирівна ЧЕРНЯКОВА, Ліана Миколаївна ОТЧИЧ

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Наталія Володимирівна ШАВРОВСЬКА, Людмила Никифорівна СМАЛИУС