УРОКИ ДУХОВНОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Володимирівна ДЕСЯТНИК

Анотація

У статті розкривається виховний потенціал Уроків духовності як засобу цілеспрямованого впливу вчителя на духовне збагачення особистості молодшого школяра. Акцентується увага на розкритті змісту понять «духовність», «духовний досвід», «духовний досвід молодшого школяра». Обґрунтовано, що духовне становлення молодшого школяра залежить від задоволення його потреби в пізнанні й осмисленні навколишнього світу і самого себе, чим багатший особистий досвід творення істини, добра, краси, переживання духовних почуттів, тим глибший духовний досвід учня.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТНИК, К. В. (2017). УРОКИ ДУХОВНОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1657
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Володимирівна ДЕСЯТНИК, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки

Посилання

Токарева С.Б. Проблемы духовного опыта и методологические основания анализа духовности / С.Б. Токарева. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 256 с.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.

Музика О.Л. Духовність обдарованої особистості : суб’єктно-ціннісний підхід до дослідження / О.Л. Музика // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К. : Талком, 2016. – С. 357–367.

Русакова Т. Г. К проблеме духовно-нравственного воспитания младшего школьника: теоретические аспекты // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 13. – С. 80–87. – [Электронный ресурс]. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770290.htm.

Русакова Т. Г. Культуро-динамическая система содействия становлению духовного опыта ребенка : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Т.Г. Русакова. – Оренбург, 2006. – 454 с.

Русакова Т. Г. Формирование духовного опыта личности в младшем школьном возрасте / Т. Г. Русакова // Педагогическое образование в России, 2009. – № 2. – Екатеринбург, 2009. – С. 126–138.

Кіян О. А. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання молодших підлітків : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / О.І. Кіян. – К., 2010. – 226 с.

Stepulak M. Z. Czy szkoła kształtuje czy deformuje duchowość ucznia ? Meandry współczesnego wychowania w Polsce / M. Z. Stepulak // W służbie szkole i nauce / W. Kowalski, A. Winiarz (red.). – Lublin : Wydawnictwo Naukowe WSEI, 2014. – S. 35 – 54.

Stepulak M. Z. Systemowe ujęcie osoby. Ciało – psychika – duchowość / M. Z. Stepulak // Ciało – Psychika – Duchowość : Integralna wizja człowieka / M. Z. Stepulak., J. Łukasiewicz (red.). – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2016. – S. 49 – 75.

Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук. – К. : Абрис. – 2002. –742 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Десятник К. В. Уроки духовності : навч.-метод. посіб. / К. В. Десятник. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2010. – 174 с.