ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Миколайович БОДНЕНКО
Микита Володимирович ОСТАПЕНКО

Анотація

Метою дослідження є розробити механізм організації науково-дослідної роботи студентів в напрямку опанування ІКТ-грамотністю. У роботі сформовано модель організації науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей у процесі навчання інформатичних дисциплін. Представлено алгоритм організації науково-дослідної роботи студентів при вивченні хмаро орієнтованих технологій. Сформовано рекомендації щодо організації роботи наукового гуртка на засадах студентоцентризму та формування ІКТ-компетентностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОДНЕНКО, Д. М., & ОСТАПЕНКО, М. В. (2017). ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1653
Розділ
Статті
Біографії авторів

Дмитро Миколайович БОДНЕНКО, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент

Микита Володимирович ОСТАПЕНКО, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін

Посилання

Susan R. J. Negotiating the Complexities of Qualitative Research in Higher Education Fundamental Elements and Issues Second Edition (2014) / R. Susan, T. Vasti, J. Arminio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136341663_sample_493389.pdf. – Загол. з титулу екрану. Мова: англ. – Перевірено 13.03.2015

Прошкін В.В. Інтеграція науково­дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика: монографія / Володимир Вадимович Прошкін. – Луганськ: Вид­во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 456 с. – (Першотвір).

Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие / А. И. Савенков. – М.: «Ось-89»,2006. – 480 с.

Биков В.Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів [ Електронний ресурс] / Биков В. Ю. // Научные журналы НТУ «ХПИ»: Теория и практика управления социальными системами No 1. – НТУ «ХПИ», 2013. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика /Tipuss/2013_1/Byk.pdf

Спірін О.М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (33). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/788#.Uzz9i_l_t1Z.

The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Benchmarking Network. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf. – Загол. з титулу екрану. Мова: англ. – Перевірено 13.03.2015

Fenollera M. Learning assessment based on active training methods for competence in education using engineering projects [Електронний ресурс]: Third International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE'2011): Aligning Engineering Education with Engineering Chalenges / M. Fenollera, P. Pazos, I. Goicoechea // Proceedings. – 2011. – P. 167–174. – Режим доступу : http://paee.dps.uminho.pt/past-events/PAEE2011/PAEE2011proceedings.pdf.

Zipf J.K. Human behaviour and the principle of least effort [Текст] // J.K. Zipf. – Cambridge (Mass.) : Addison-Wesley Pres, 1949, XI. – 574 p.

Бодненко Д.М. Хмаро орієнтовані технології як чинник реалізації дослідницького навчання // Д.М. Бодненко. Інофмаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1261 – Загол. з титулу екрану. Мова: укр. – Перевірено 13.03.2015

Рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ – 200 Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3281. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 28.09.2014.

Bodnenko D. The Role of Informatization in the Change of Higher School Tasks: the Impact on the Professional Teacher Competences //ICTERI. – 2013. – p. 281–287.

Науковий гурток «Використання ІКТ в освітньому процесі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/student_tovarystvo/gurtki/is/Використання_iкт_в_освiтньому процесi.pdf. – Загол. з титулу екрану.