АСПЕКТИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СФЕРИ ЗДОРОВ’Я У США І УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Євгенівна КЛОС

Анотація

Розкрито зміст і результати процесу професіоналізації у соціальній роботі на основі критеріїв, визначених американським соціологом Е. Ґрінвудом (1957). Розглянуто оновлені у зв’язку із глобалізаційними трансформаціями в соціальній сфері критерії професіоналізації соціальної роботи, запропоновані І. Вайс-Ґел і П. Велбурн (2008). Представлено сучасний стан соціальної роботи у сфері здоров’я в США як напряму професійної діяльності, що активно розвивається і має значний попит в країні. Дано характеристику соціальної роботи у сфері здоров’я в США і здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника в Україні. Показано, що зайнятість соціальних працівників у сфері охорони здоров’я у вітчизняній практиці обмежена.

Проаналізовано соціальну роботу в сфері здоров’я у США через призму критеріїв професіоналізації в соціальній роботі і встановлено, що за всіма показниками ця діяльність може бути віднесена до переліку самостійних професій. В Україні здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника є складовою професійної діяльності фахівця соціальної роботи і про професіоналізацію її говорити завчасно, але окремі показники відповідають вимогам. Зокрема, це стосується критеріїв щодо визначених вакансій та формування системи професійної підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КЛОС, Л. Є. (2017). АСПЕКТИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СФЕРИ ЗДОРОВ’Я У США І УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1660
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Євгенівна КЛОС, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Посилання

Gehlert S. Handbook of Health Social Work / S. Gehlert, T. Browne. – Second edition. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2012. – 722 р.

U.S. News & World Report [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://grad-schools.usnews. Rankings andreviews.com/best-graduate-schools/top-health-schools/ social-work-rankings

U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook. Social Workers [Електронний ресурс] // United States department of Labor. – Режим доступу: https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm

Класифікатор професій ДК 003:2010 / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii.

Cowles, L. Social Work in the Health Field. A Care Perspective [second edition] / A. Lois. Fort Cowles, PhD. – The Haworth Social Work Practice Press An Imprint of The Haworth Press, Inc.– New York – London – Oxford, 2003. – 408 p.

Greenwood, E. Attributes of a Profession / E. Greenwood [Електронний ресурс] // Social Work. – July 1957. – Vol. 2. – pp. 45–55. – Режим доступу: http://sw.oxfordjournals.org/content/2/3/45.extract.

Змеёв С.И. Основы андрагогики : учебное пособие для вузов / С.И. Змеёв. – М. : Флинта : Наука, 1999. – 152 с.

Weiss-Gal I. The professionalisation of social work: a cross-national exploration / I. Weiss-Gal, P. Welbourne // International Journal of Social Welfare. – April, 2008. – 17 (4). – pp. 281–290. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2008.00574.x

Freidson E. Professional dominance: The social structure of medical care / Freidson E. New York, Atherton Press, 1970b. – 100 р. [Електронний ресурс] // Amazon. – Режим доступу: https://www.amazon. com/Professions-Routledge-Revivals-Terence-Johnson/dp/113820353X

Wenocur S. The social work profession and the ideology of professionalization / Wenocur S., Reisch M. // Journal of Sociology and Social Welfare. – 1983. – 10. – pp. 683 –732.

Клос Л.Є. До питання підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності / Л.Є. Клос // Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.-метод. журнал / Ін-т пед. освіти і освіти доросл. НАПН Укр., Львівськ. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-тех. осв. НАПН Укр., Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2015. – № 1–2. – С. 136–156.

Klos, L. Halth-caring activities of social workers: from practical model to professional development / Klos, L.// Social Work and Education. – 2016. – Vol.3. – No. 2. – pp. 9–19.

University of Michigan. School of Social Work. Student Guide to the Master's of Social Work Degree Program 2016-2017* Regents of the University: Michael J. Behm, Grand Blanc and al. Printed 6/28/2016. This Guide and the degree requirements apply only to those students admitted to the School of Social Work for the 2016-2017 academic year. – 198 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ssw.umich.edu/sites/ default /files/ documents/msw/student-guides/msw-student-guide-2017.pdf

Клос Л.Є. Соціальні нерівності щодо здоров’я у фокусі професійної діяльності соціального працівника / Л.Є. Клос // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка– Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. – С.147—152.

Weiss I. Social work in Israel: Professional characteristics in an international comparative perspective / Weiss I., Spiro S., Sherer M., Korin-Langer N. // International Journal of Social Welfare. – 2004. – 13. – pp. 287–296.

Community-based participatory research. – 2010. – [Електронний ресурс] // Agency for Healthcare Research and Quality. – Режим доступу: www.ahrq.gov/ about /cpcr/cbpr/cbpr1.htm

NASW Center for Workforce Studies & Social Work Practice: Social Workers in Hospitals & Medical Centers – occupational profile. – 2011. – National Association of Social Workers. National Association of Social Workers 750 First Street NE, Suite 700 Washington, DC 20002-4241 – 10 р. [Електронний ресурс] // Workforce Socialworkers. – Режим доступу: http://workforce.socialworkers.org/ studies/profiles/Hospitals.pdf.

Brauns H. Social work education and professional development / Brauns H., Kramer, D. // Social work and the European community. – London, Jessica Kingsley Publishers. – 1991. – 276 p.

Top 3 social worker Jobs [Електронний ресурс] // CollegeGrad LLC. – Режим доступу: https://collegegrad.com/careers/social-workers. – Дата звертання 10.07.2016

CVHCare Home Compassionate Visionary Health Care [Електронний ресурс] // CVHCare. – Режим доступу: http://www.cvhcare.com/jobs