ГОТОВНІСТЬ ОСВІТЯН ДО РЕАЛІЗАЦІЇ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Михайлівна ЮРЧЕНКО

Анотація

Стаття розкриває поняття «самозбережувальні технології», акцентує увагу на необхідності застосування підходів в освіті й вихованні на основі реалізації самозбережувальних технологій, виокремлює компоненти, критерії, показники та рівні у структурі готовності вчителів до реалізації самозбережувальних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЮРЧЕНКО, О. М. (2017). ГОТОВНІСТЬ ОСВІТЯН ДО РЕАЛІЗАЦІЇ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1674
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Михайлівна ЮРЧЕНКО, Конотопська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №3.

кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи

Посилання

Законодавство [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/list/100/. ‒ Назва з екрана.

МОН підтримує формування культури здорового способу життя та підвищення рівня здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/08/mon-pidtrimue-formuvannya-kulturi-zdorovogo-sposobu-zhittya-ta-pidvishhennya-rivnya-zdorov’ya/. – Назва з екрана.

Національна програма «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»: Затв. Указом Президента України від 26 березня 2001 року № 203 // Президентський вісник. – 2001. – № 13.

Єфімова В.М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / В.М. Єфімова. – Київ, 2012. – 507 с.

Стрижак С.В. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С.В. Стрижак. – Полтава, 2005. – 237 с.

Тверская Н.В. Управление развитием здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.В. Тверская. – М., 2005. – 230 с.

Юрченко О.М. Формування готовності вчителів початкової школи до реалізації самозбережувальних технологій у професійній діяльності : дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04 / О.М. Юрченко. – Глухів, 2016. – 260 с.