ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВНЗ ДСНС УКРАЇНИ НА ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Петрівна НЕНЬКО

Анотація

Метою статті є розгляд можливостей організації професійно орієнтованої комунікативної підготовки курсантів ВНЗ ДСНС України на поза аудиторних заняттях. Обґрунтовано ефективність апробованих форм поза аудиторних занять. Доведено ефективність використання поза аудиторних занять в розвитку загальних і комунікативних якостей курсантів, формуванні готовності до професійно орієнтованої комунікативної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
НЕНЬКО, Ю. П. (2017). ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВНЗ ДСНС УКРАЇНИ НА ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1664
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Петрівна НЕНЬКО, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Посилання

Кочетков М.В. Творчество и образовательные технологи в вузе правоохранительной системы: учебное пособие/ М. В. Кочетков / под общ. ред. В. А. Дмитриенко. – Красноярск : КРЮИ, 2003. – 126 с.

Мельник Ю.М. Сучасні технології навчання / Ю. М. Мельник // Методичний банк – 2006. – № 4 – С. 3.

Recommendation № R(98) 6 of the Committee of Ministers to member states concerning modern languages. Council of Europe. Committee of Ministers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage