СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Сергіївна ПАРАМОНОВА

Анотація

У статті розглядаються особливості сучасного стану вищої юридичної освіти у ФРН. Встановлено, що правовою основою професійної юридичної підготовки у Німеччині є федеральний Закон «Про статус суддів» та земельні законодавчі акти у сфері освіти. Визначено, що передумовами доступу до юридичної професії є: закінчене навчання в університеті та успішне складання першого державного екзамену; проходження підготовчої служби; успішне складання другого державного екзамену. Робиться висновок щодо можливості застосування деяких елементів розглядуваної системи в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАРАМОНОВА, О. С. (2017). СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1665
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Сергіївна ПАРАМОНОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Кононець В. П. Модернізація юридичної освіти в України з урахуванням європейського досвіду / В. П. Кононець // Сучасна юридична освіта : досвід минулого – погляд у майбутнє : збір. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р.– Одеса, 2016. – С. 95–97.

Андрощук А. Г. Професійна підготовка юристів у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. Г. Андрощук. – Київ, 2006. – 20 с.

Гаращенко Л. П. Юридическое образование в Европе / Л. П. Гаращенко // Young Scientist. – 2015. – № 11 (26). – С. 47-51.

Олюха В. Г. Система высшего юридического образования в Германии / В. Г. Олюха // Сучасна юридична освіта : досвід минулого – погляд у майбутнє : збір. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 97–101.

Deutsches Richtergesetz [Електронний ресурс]: Ausfertigungsdatum: 08.09.1961; Zuletzt geändert durch Art. 132 V v. 31.8.2015 I 1474 // Offitiel W-Seite Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. – Режим доступу : https://www.gesetze-im-internet.de/drig/index.html.

Вершинин А. П. Юридическое образование в Федеративной Республике Германии : опыт организаций / А.П. Вершинин // Правоведение. –1992. – № 1. – С. 76–80.

Досманова Е. Ж. Немецкая система подготовки юристов: общая характеристика / Е. Ж. Досманова, М.Ш. Курмангали // Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения. – 2012. – Т. 2. – № 1. – С. 1–8.

Матвіїшин Н. І. Міжнародний досвід юридичної освіти і його використання у професійній підготовці студентів-юристів / Н. І. Матвіїшин // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. – № 46 – С. 400–408.

Островська К. В. Деякі аспекти тренування юридичного мислення у вищих навчальних закладах Німеччини [Електронний ресурс] / К. В. Островська // Юридичний журнал «Юстініан». – 2005. – № 11. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2012.

Стефанчук Р. О. Проблеми стандартизації вищої юридичної освіти: український та закордонний досвід / Р. О. Стефанчук // Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 21 і 22 листопада 2014 р. – Київ, 2015.– С. 124–133.

Лапшина И.Е. Юридическое образование за рубежом (опыт США и ФРГ) [Электронный ресурс] / И.Е. Лапшина, Т. А. Аркадьева, М. А. Валеева // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2014. – № 12 (декабрь). – Режим доступу : http://e-koncept.ru/2014/14366.htm.

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії [Електронний ресурс] : Проект. – Режим доступу : http:// uba.ua/documents/2016%20-%2009%20-%2014%20-%20Education%20Concept.pdf.