ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗБАГАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Миколаївна ЛЕСІНА

Анотація

У постановчому плані окреслена проблема особистісно-професійної готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до збагачення соціального здоров’я вихованців. Висвітлено сучасне наукове уявлення про феноменологію «соціальне здоров’я» стосовно дитини дошкільного віку. Узагальнено деякий досвід зарубіжжя щодо систематизації практико-орієнтовної підготовки студентів, результатом якої виступає їхня готовність до збагачення соціального здоров’я дошкільнят.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕСІНА, Т. М. (2017). ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗБАГАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1661
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Миколаївна ЛЕСІНА, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти

Посилання

Луценко І. Дошкільна освіта і глобалізація. Пріоритетні напрямки виховання дошкільнят / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2016.– №3. – С. 2 – 9.

Бобро А.А. Сутність поняття «соціальне здоров’я» в науковій літературі ∕ А.А. Бобро // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.– Вип.122. – 2014. – С. 19–23.

Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова Л.–М. : Магистр, 1997. – 224 с.

Бігунова Ю.В. Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні / Ю.В Бігунова // Наук. записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: «Педагогіка» – Вип. 4. – Тернопіль. 2014. – С. 31 – 37.

Зимняя И.А. Педагогическая психология ∕ И.А. Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 384 с.

Падалка О.І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / О.І. Падалка. – Вінниця, 2015. – 20 с.

Maslow A.H. Toward a Psychology of Being / A.H. Maslow. – Alam, Crullette, University of Tennessee – Knoxville, 1979. – 320 p.

Казачкова Т.Б. «…И нам любое дело по плечу»: уч.-метод. пособие. – СПб. : Эпиграф, 2010. – 136 с.

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики / Э. Гриффин. – Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», Науменко А.А. – 2015. – 688 с.

Мельник Н.І. Становлення і розвиток особистості фахівця з дошкільної освіти в США ∕ Н.І. Мельник // Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва: зб. матер. міжнар. наук.-пр. конфер. – Черкаси, 2010. – С. 77–79.