ПАУЛО ФРЕЙРЕ ЯК ПРЕДСТАВНИК КРИТИЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Михайлівна ТУРЧИН

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність ідей теорії конструктивізму. Подано дефініцію терміну «конструктивізм» і розкрито його сутність. Водночас проведено аналіз типології конструктивізму, поданої різними науковцями. Крім того, введено в український науковий обіг поняття «критичний конструктивізм». Продемонстровано погляди Ж. Піаже та Л. Виготського, відображені у творчості П. Фрейре. Висвітлено «проблемно-орієнтовану» модель освіти бразильського педагога як важливу частину конструктивістської течії. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТУРЧИН, І. М. (2017). ПАУЛО ФРЕЙРЕ ЯК ПРЕДСТАВНИК КРИТИЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1668
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Михайлівна ТУРЧИН, Львівський національний університет імені Івана Франка; Львівський національний аграрний університет

здобувач кафедри загальної та соціальної педагогіки; викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Mascolo M, Fischer K. Constructivist theories // The Cambridge encyclopedia of child development / Edited by Brian Hopkins ; associate editors: Ronald G. Barr, George F. Michel, Philippe Rochat. – New York: Cambridge University Press, 2005. – P. 49–63.

Равчина Т. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму / Т. Равчина // Український педагогічний журнал. – 2015. – №4 – С. 129–136.

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960–2000 рр.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.С. Кошманова. – Київ, 2002. – 41 с.

Sridevi K.V. Constructivism in Science Education / K. V. Sridevi. – Discovery Publishing House, 2008 – 238 p.

Кошманова Т. С. Нео-прагматизм як сучасна філософія американської освіти? / Т. С. Кошманова // Американська філософія освіти очима українських дослідників : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – С. 80-98.

Bentley M.L. Critical Consciousness through a Critical Constructivist Pedagogy [Electronic resource] // Annual Meeting of the American Educational Studies Association, 2003. – Mode of access: https://web.utk.edu/~mbentle1/Crit_Constrc_AESA_03.pdf. – Last access: 2017. Title from screen.

Freire P. Reply to Discussants / P. Freire // Paulo Freire at the Institute / edited by M. Figueiredo, D. Gastaldo. – London: Institute of Education, 1995. – P. 61-67.

Kirylo J.D. The Man from Recife / J.D. Kirylo. – New York: Peter Lang Publishing, 2011. – 359 p.

Freire P. Daring to Dream: toward a pedagogy of the unfinished / P. Freire // edited by A.-M. Araujo Freire. Translated by A. K. Oliveira. – Boulder: Paradigm Publishers, 2007. – 129 pp.

Freire A. Dialogue on Paulo Freire / A. Freire, P. Vittoria // Interamerican Journal of Education for Democracy. – 2007. – Vol. 1 – № 1. – P. 97–117.

Мисечко О. Є. Філософія конструктивізму в її відношенні до змісту і процесу сучасної професійної підготовки вчителя в Україні / О. Є. Мисечко // Американська філософія освіти очима українських дослідників : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – С. 118–124.

Gadotti M. Reading Paulo Freire: his life and work / M. Gadotti; [translated by John Milton]. – USA: State University of New York Press, 1994. – 204 p.

Kincheloe J. L. Critical Constructivism Primer / J.L.Kinceloe. – New York: Peter Lang, 2005. – 185 pp.

Фрейре Пауло. Педагогіка пригноблених / Пауло Фрейре; пер. О. Дем’янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 166 с.

Freire P. Teachers as cultural workers: letters to those who dare teach. Expanded edition. Translated by D. Macedo, D. Koike, A. Oliveira / P. Freire. – Boulder: Westview Press, 2005. – 100 p.

Подмазін С.І. Особистісно-орієнтована освіта: сутність і зміст / С. І. Подмазін // Культурологічний вісник. – 2006. – Вип. 16. – С. 123–128.