ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Володимирівна ДЬОМІНА
Ганна АРАКЕЛЯН

Анотація

У запропонованій статті автором доводиться, що на сучасному етапі особливого значення набуває залучення особистості до медіакультури в контексті підготовки молоді до взаємодії зі складним інформаційним світом. Визначено, що ці процеси важливі для професійної підготовки майбутніх учителів, оскільки саме вчитель є представником сучасної культури в соціумі школярів. Глобалізація сучасного інформаційного світу спричинила утвердження медіакультури практично в усіх галузях людського життя – виробництві, суспільній сфері, освіті, комунікації, мистецтві. Утворюються медіазв’язки між усіма соціальними структурами, країнами, різними спільнотами. Саме через засоби масової комунікації  відбувається процес укорінення цінностей та моделей поведінки, що домінують у певний час розвитку суспільства.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЬОМІНА, В. В., & АРАКЕЛЯН, Г. (2017). ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1652
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вікторія Володимирівна ДЬОМІНА, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи

Ганна АРАКЕЛЯН, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

студентка

Посилання

Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / В. Іванов, Т. Іванова, О. Волошенюк, Л. Кульчинська, Ю. Мірошниченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : АУП, ЦВП, 2012. – 58 с.

Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Ю.М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 21 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://crl.dsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=50.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

Концепція впровадження медіа освіти в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm.

Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов: монография / А.В. Федоров. – Таганрог : Кучма, 2005. – 314 с.