РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРЕДМЕТАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ
Юлія Павлівна ОПАЛІНСЬКА

Анотація

У статті розглянуто поняття дидактичної гри та її види. Розкрито роль дидактичної гри в ознайомленні дітей молодшого дошкільного віку з предметами. Проаналізовано дослідження таких вчених як О. Савченко та В. Чайки про класифікацію дидактичних ігор, які різняться між собою характером та кількістю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЯХОВЕЦЬ, О. О., & ОПАЛІНСЬКА, Ю. П. (2017). РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРЕДМЕТАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1662
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

Юлія Павлівна ОПАЛІНСЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка

Посилання

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2005. – 560 с.

Эльконин Д.Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин – М., 1978. – 320 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручник / О. Я. Савченко. – Київ : Грамота, 2012. – 504 с.

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. / Н. Я. Михайленко. – М. : ГНОМ и Д, 2000. – 96 с.

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: книга для воспитателей детского сада. / А.К. Бондаренко – М. : Просвещение, 1991. – 262 с.

Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.

Ільяницька Л.С. Ігрові проблемні ситуації / Л.С. Ільяницька // Школа. – 2004. – №7. – С. 27 – 28.

Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб. / В.М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 240 с.

Усова А.П. Роль игры в воспитании детей / А.П. Усова. – М., 1976. – 274 с.

Лобода С. Сенсорні дидактичні ігри / С. Лобода // Дошкільне виховання. – 2007. – №10. – С. 28–29.