ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Володимирівна ШАВРОВСЬКА
Людмила Никифорівна СМАЛИУС

Анотація

У статті проаналізовано феномен формування здорового способу життя. Досліджено мотиви, які спонукають студентів дотримуватись здорового способу життя. Розроблено структуру педагогічної технології формування здорового способу життя. Визначено три блоки застосування технології та запропоновано основні методи та засоби педагогічної роботи у рамках кожного блоку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАВРОВСЬКА, Н. В., & СМАЛИУС, Л. Н. (2017). ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1673
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Володимирівна ШАВРОВСЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Людмила Никифорівна СМАЛИУС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Петрик О. І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя: Курс лекцій / Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів. – Львів : Світ, 1993. – 119 с.

Охорона здоров'я в Україні: проблеми та перспективи / Заг. ред. В.М. Пономаренка. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 1999. – С.72.

Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник Степанов О. М.] – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с.

Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці: дис… канд. пед. наук / О.В. Вакуленко. – Київ : – 2001. – 262 с.

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. [Електронний ресурс] – Київ : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. / Режим доступу: http://www.health.gov.ua/health.nsf.

Мельник Ю.Б. Особливості формування культури здоров’я: модель культури здоров’я особистості учня / Ю.Б. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2004. – №11. – С. 37-46.

Мухамед’яров Н.Н. Методологічні засади формування здорового способу життя // Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. - № 3 – С. 36-38 / Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html.

Кошева Л.В. Формування особистісних властивостей студентів засобами фізичного виховання: навч. посіб. для студ. усіх спец. / Л.В. Кошева. – Краматорськ : Донбаська машинобудівна академія. – 2008. – 96 с.

Смалиус Л.Н. Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів / Л.Н. Смалиус // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / за заг. ред. М.Вачевського. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – № 11 (118). – С. 95 99.

Шавровська Н.В. Психологічні потреби молоді та їх реалізація в навчально-виховному процесі ВНЗ./ Н.В. Шавровська. // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки. – Хмельницький, 2010. – С.143–145

Health and Health Behaviour among Young People. WHO Policy Series: Health policy for children and adolescents Issue I. International Report / Editor C.Currie, K.Hurrelmann, W.Settertobulte, R.Smith, J. Todd. – Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. – 2000. – 132 p.

The teaching profession in Europe: profile, trends and concepts. Vol.3. Report 1. Initial training and transition to working life of teachers in general lower secondary education. – Eurodice, 2002. – 103 p.