ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Михайлівна ДОМАШ
Галина Яківна МАЙБОРОДА

Анотація

У статті розглянуто особливості організації соціально-педагогічної роботи з дозвілля підлітків, визначено та проаналізовано основні засоби організації дозвілля у підлітковому клубі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОМАШ, Л. М., & МАЙБОРОДА, Г. Я. (2017). ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1658
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Михайлівна ДОМАШ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

бакалавр соціальної педагогіки

Галина Яківна МАЙБОРОДА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчальної  роботи Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. / З.М. Шевців. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 248 с.

Тимошенко Н. Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи [Електронний ресурс] / Н. Є. Тимошенко // науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія Педагогіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 132–137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_2_27.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери /за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – С. 186 –187.

Про клубні заклади системи Міністерства культури України: Тимчасове положення за станом на 23 травня 2007 року № 35 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0082699-91.

Романов А. Т. Детские клубы – центры внешкольной и внеклассной работы / А. Т. Романов. – Київ, 1982. – 216 с.

Методика соціально-педагогічної діяльності. Технології соціально-педагогічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-9015–1.html.

Петрова І. Соціальні функції клубів та їх трансформація на сучасному етапі / І. Петрова // Рідна школа. – 2003. – №7. – С. 38 – 41.

Максютин Н.Ф. Культурно-досуговая деятельность: конспект лекций, опорне занятия и определения: учебн.пособ. / Н. Ф. Максютин. – Казань : Медицина, 1995. – С.21.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підр. / І. В. Петрова. – Київ : Кондор, 2009. – 406 с.

Донченко Н. П. Мистецтво гри. Теорія і практика ігрової діяльності в умовах дозвілля: навч. посіб. / Н. П. Донченко. – Київ : ДАКККіМ, 1999. – 176 c.