ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА ДІВЧАТ У ЗАКЛАДАХ ВІДОМСТВА ІМПЕРАТРИЦІ МАРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ніна Віталіївна СЛЮСАРЕНКО
Олена Вікторівна КОХАНОВСЬКА

Анотація

У статті проаналізовано викладання природничо-математичного циклу дисциплін у навчальних закладах відомства імператриці Марії. Описано мету, яка ставилася до навчання цих предметів, кількість годин, основний зміст навчальних програм та вимоги щодо їх засвоєння. Зауважено, що урядові реформи, які відбувалися протягом ХІХ – початку ХХ ст. в освіті впливали і на зміст викладання природничо-математичних предметів у навчальних закладах відомства імператриці Марії, проте порівняно з навчальними закладами інших відомств найменш суттєво.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЛЮСАРЕНКО, Н. В., & КОХАНОВСЬКА, О. В. (2017). ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА ДІВЧАТ У ЗАКЛАДАХ ВІДОМСТВА ІМПЕРАТРИЦІ МАРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (8). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1667
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ніна Віталіївна СЛЮСАРЕНКО, Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Олена Вікторівна КОХАНОВСЬКА, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін

Посилання

Вахромеева О. Б. Женские учебые заведения Мариинского ведомства в Петербурге в дореволюционной России / О. Б. Вахромеева, Е. В Уколова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – № 11-1. – 2014. – С. 84–86. – Режим доступу : http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2014_11_1/20.pdf.

Дальман С.В. Развитие системы управления народным образованием в России во второй половине XIX века / С.В. Дальман. – СПб. : Б.и., 2007. – 296 с.

Днепров Э. Российское образование в XIX – начале XX века : в 2 т. / Э. Днепров. – М. : Мариос, 2011. – Т. 2. – 672 с.

Коробченко А. А. Природознавство в жіночих початкових і середніх навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / А. А. Коробченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 35. – С. 42–52. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_7.

Лях Г.Р. Лекції з історії педагогіки України (ХІХ – початок ХХ сторіччя) : навч. посіб. ; за заг. ред. В.І. Сипченка / Г.Р. Лях, М.С. Рижкова. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – 115 с.

Сводъ узаконеній о женскихъ институтахъ вѢдомства учрежденій императрицы Маріи. – СПб. : Б.и., 1903. – 382 с.

Учебные заведения Ведомства имп. Марии. Краткий очерк. – СПб., 1906. – 479 с.