ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО МУЗИКУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Сергієнко

Анотація

У статті розкрито специфіку інструментально-виконавської підготовки музиканта, зокрема її сутність та зміст. Виявлено наявність суперечностей між змістом підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва і вимогами до сучасного музикування. 

Досліджено основні особливості інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в ретроспективі розвитку музичного виконавства. Показано основні відмінності інструментально-виконавської підготовки музикантів у різні стильові періоди.

Проаналізовано основні наукові підходи у музичному навчанні, зокрема особистісноорієнтований, творчо-діяльнісний, аксіологічний. Визначено середовищний підхід як такий, що уможливить здійснення ефективної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах. Обгрунтовано доцільність визначеного підходу. 

Вивчено зміст та основні позиції інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах сучасного музикування. З’ясовано значення музикування як форми роботи і його роль у якості виконавської техніки. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сергієнко, С. (2018). ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО МУЗИКУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1675
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Сергієнко, Бердянський державний педагогічний університет

к. п. н, доцент кафедри музичного виховання

Посилання

Жайворонок Н. До питання генезису музичного виконавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць, Ч.2. – Міленіум, 2003. – Вип. 10. – С.186-193.

Давидов М. Інтерпретаційні аспекти виконавської майстерності / М. Давидов // Науковий вісник Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1999. – Вип. 2. – 44 с.

Сисоєва С.О. Творча професійна підготовка фахівців : особливості процесу / С.О. Сисоєва // Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи: зб. наук. праць. – Київ-Суми : Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. –197-206 с.

Мозгальова Н. Змістове наповнення поняття інструментально-виконавська підготовка вчителя музики / Н. Мозгальова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип.9. – С.39-43.

Отич О. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти : [монографія] / О.М.Отич. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 752 с.

Нефедов С. Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянної виконавської школи) / С. Нефедов // Музичне мистецтво : зб. наук. праць Донецької держ. муз. академії ім. С. Прокоф’єва. – Вип.12, 2012. – 223-230 с.

Гусейнова Л. В. Інструментально-виконавська творчість як засіб професійної підготовки педагога музиканта / Л. В. Гусейнова // Наукові записки Ніжинського педагогічного університету ім. Миколи Гоголя: Серія Психолого-педагогічні науки. – № 1. – Ніжин : НДПУ, 2002. – С. 103–105.

Щолокова О. П. Концептуальні засади сучасної мистецько-педагогічної освіти в Україні / О.П. Щолокова // Мистецька освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики. Наукова школа Ольги Пилипівни Щолокової. Колективна монографія // Під заг. ред. Полатайко О.М. «Адверта». 2014. C. 23-47.

Рудницька О. П. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.

Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність / О. Малихіна // Рідна школа. – 2002. –№10. – С.13-16.