ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Олександрівна Бабич
Ірина Михайлівна Харченко

Анотація

Розкрито сутність педагогічної майстерності як важливого чинника ефективності освітнього процесу в початковій школі. Розглянуто аспекти формування професійної майстерності майбутніх учителів початкової освіти на основі творчого підходу до організації навчального процесу. Обґрунтовано важливість використання в навчальному процесі інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бабич, О. О., & Харченко, І. М. (2018). ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2098
Розділ
Статті
Біографії авторів

Оксана Олександрівна Бабич, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»

викладач І категорії

Ірина Михайлівна Харченко, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»

викладач-методист

Посилання

Гаманюк О. А. Історичні витоки розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині вітчизняних вчених на початку ХХ ст. / О. А. Гаманюк // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. – 2013. – № 58.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. / Академія педагогічних наук України. Міністерство освіти і науки України. – Київ : Шкільний світ, 2001.

Концепція безперервної системи національного виховання дітей та молоді. – Київ : Освіта, 1994.

Учителю о педагогической технике / под ред. Л. И. Рувинского. – Москва : Педагогика, 1987. – 154 с.

Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх вчителів початкових класів на уроках трудового навчання : Історико-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Н. Є. Колесник // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 50. Педагогічні науки. – 2010. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/4264/1/vip50_21.pdf /

Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / О. В. Сухомлинський // Вибрані твори : У 5 т. – Київ : Рад. шк., 1976. – Т. 2. – С. 419–654.

Федорчук В. В. Основи педагогічної майстерності / В. В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.