Напрям «Управління освітою»

Опубліковано: 18.01.2018

ОСОБИСТІСНА КОНФЛІКТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОВИДИ

Наталія Євгенівна Герасімова, Інна Володимирівна Герасимова

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ольга Миколаївна Головатенко, Микола Іванович Зуєнко, Ярослав Іванович Олексієнко

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Тетяна Володимирівна Гордієнко, Надія Валентинівна Білоусова