УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Гордієнко
Надія Валентинівна Білоусова

Анотація

Розглянуто основні освітні інноваційні технології навчання й виховання, які можуть використовуватись під час освітнього процесу з молодшими школярами.  Визначено сутність понять «педагогічні технології», «інновації», «інноваційні технології». З’ясовано основні методологічні вимоги, які висуваються до  інноваційних технологій: концептуальність, системність, можливість управління, ефективність, відтворюваність, візуалізація. Визначено методики і технології, які сприяють створенню умов для реалізації та самореалізації особистості, її самовдосконалення й саморозвитку. Розкрито роль і значення окремих інноваційних технологій. Запропоновано ефективні методи і форми навчання молодших школярів. На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми виокремлено проблему розроблення нових педагогічних перспективних методик навчання й виховання, визначення їх впливу на розвиток молодшого школяра.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гордієнко, Т. В., & Білоусова, Н. В. (2018). УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2106
Розділ
Статті
Біографії авторів

Тетяна Володимирівна Гордієнко, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Надія Валентинівна Білоусова, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» в початковій школі : навч.-метод. посіб. / укладач Т. В. Гордієнко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 186 с.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України / Ю. В. Бистрова // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – № 1. – С. 27–33.

Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: http://social-science.com.ua/article/263 – Назва з екрану.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання : теорія і практика / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : А.П.Н., 2002. – 136 с.

Козак Л. В. Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності / Л. В. Козак // Педагогічний проце : теорія і практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 40–45.

Амонашвілі Ш. О. Школа життя / Ш. О. Амонашвілі. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітницький центр ім. М. К. Реріха, 2002. – 170 с.

Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – Москва : ИНТОР, 1996. – 544 с.

Інноваційні технології навчання учнів початкових класів : монографія / [П. Гусак та ін.] ; за ред. П. Гусака. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 276 с.

Подковко Х. В. Інноваційні технології навчання в контексті компетентнісного підходу в освіті / Х. В. Подковко // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 41–43.

Покроєва Л. Д. Інноваційні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Д. Покроєва, М. Є. Смирнова // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 8. – С. 15–17.