НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Олексіївна Осова

Анотація

У процесі проведеного дослідження виявлено, що однією з умов ефективного запровадження інноваційних технологій навчання іноземних мов є розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, основними напрямами реалізації якого є, по-перше, розроблення програм, що активізують інноваційну діяльність суб’єктів педагогічного процесу; по-друге, розроблення навчально-методичного забезпечення, що необхідне для реалізації цих програм. Перший напрям було конкретизовано через розроблення програм навчальних курсів «Сучасні підходи до викладання іноземної мови» та «Інноваційні підходи до викладання іноземної мови», які введено у процес професійної й практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Завдання щодо забезпечення методичного супроводу для розроблених програм носило системний характер і комплексно охоплювало питання, закладені в їх змісті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Осова, О. О. (2018). НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2116
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Олексіївна Осова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології

Посилання

Котенко О. В. Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови : materialy VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference [«Efektivní nástroje moderních věd - 2012»] – Díl 19 Pedagogika. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Stran. 65–69.

Осова О. О. Інноваційні підходи до викладання іноземної мови у ВНЗ : програма навчальної дисципліни / О. О. Осова ; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2017. – 15 с.

Пономарьова Г. Ф. Нові педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, О. О. Бабакіна, С. Б. Бєляєв. – Харків : ХГПА, 2013. – 282 с.

Якунин В. А. Педагогическая психология / В. А. Якунин. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 343 с.

Сергеєва Л. М. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов, І. В. Ілько ; за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Сергеєвої. – Київ : ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 96 с.