БАЗОВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анна Олександрівна Яковенко

Анотація

Розглянуто проблему формування базового інтелектуально-особистісного компонента в дітей із порушеннями мовлення в аспекті готовності їх до школи. Проведено порівняльне дослідження сформованості цього компонента в 152 дітей із нормальним мовленнєвим розвитком, фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення і дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Вивчення рівня сформованості базового інтелектуально-особистісного компонента в цілому дозволило виділити групу дітей із ФФНМ і ЗНМ, які виявили низький рівень за всіма його складниками. Установлено окремі порушення сформованості складників цього компонента, а саме: у кінетичному праксисі, зорово-моторної координації, розвитку слухомовленнєвої пам’яті в усіх досліджених групах. Результати пізнавальної активності, вербально-логічного мислення зазнають найбільших змін у дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Відмічена статистично достовірна залежність цих змін від мовленнєвих порушень. Виявлено дані щодо стану базового інтелектуально-особистісного компонента в дітей  із загальним недорозвиненням мовлення, фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, а також нормальним мовленнєвим розвитком свідчить про необхідність проведення корекційної роботи залежно від визначених порушень у різних його складниках і розроблення спеціальної корекційної програми.   

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яковенко, А. О. (2018). БАЗОВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2118
Розділ
Статті
Біографія автора

Анна Олександрівна Яковенко, НПУ імені М.П. Драгоманова

логопед  дитячої клінічної лікарні № 7 м. Києва, пошукач кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології

Посилання

1. Ахутина Т. В. Преодоление трудностей обучения : нейропсихологический подход / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 320 с.

Визель Т. Г. Основы нейропсихологии : учеб. [для студентов вузов] / Т. Г. Визель. – Москва : АСТАстрель Транзиткнига, 2005. – 384 с.

Корнев А. Н. Системный анализ психического развития детей с недоразвитием речи : дис. … доктора психологических наук : 19.00.04 / А. Н. Корнев. – Санкт-Петербург, 2006. – 515 с.

Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання : діагностика і формування (нейропсихологічний супровід) : монографія / В. Тарасу ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 299 с.

Шеремет М. К. Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ / М. К. Шеремет, Ю. В. Коломієць // Актуальні питання корекційної освіти. – 2012. – Вип. 3. – С. 384–393.

Яковенко А. А. Сравнительный анализ пре- и постнатальных факторов риска развития нарушений речи у детей дошкольного возраста / А. А. Яковенко, Л. М. Яковенко // ATJ. – 2014. – № 3. – С. 68–72.

Paul, R., & Courtenay, F. (2012). Newbury Language disorders from infancy thought adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating. St. Luise, MO: Elsevier Mosby.

Pindzola, R. H., Plexico, L. W., & Heynes,W. O. (2015). Diagnosis and evaluation in speech patology

Sharp, H. M., & Hillenbrand, K. (2008). Speech and language development and disorders in children. (Pediatr Clin North Am), 55, 1159–1173.

Specific language and learning disabilities. (2007). In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier.