АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ УЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Василівна Байдюк

Анотація

Представлено результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних узаємин у молодіжному середовищі. Розглянуто динаміку сформованості рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів (професійно-перетворювальний, базовий, конформістський, консервативний) до гармонізації гендерних узаємин у молодіжному середовищі. Доведено ефективність організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних узаємин у молодіжному середовищі: інтеграція гендерних знань у процес професійної підготовки; використання інноваційних інтерактивних педагогічних технологій гендерно-орієнтованого навчання; залучення студентів до активної громадської та проектної діяльності в осередку гендерної освіти вищого навчального закладу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Байдюк, Н. В. (2018). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ УЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2099
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Василівна Байдюк, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Гендерні стандарти сучасної освіти : збірка рекомендацій. Частина 1 // ПРООН. – Київ, 2010. – 303 с.

Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посібник / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Київ : Видав. центр «Академія», 2004. – 308 с.

Голованова Т. П. Теорія і практика формування ґендерної рівності студентської молоді : [монографія] / Т. П. Голованова. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2007. – 338 с.

Гришак С. М. Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Світлана Миколаївна Гришак. − Луганськ, 2007. − 273 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. – Москва : Моск. психол.-социал. ин-т, 2003. – 480 с.

Капська А. Й. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

Клецина И. С. Гендерная психология. Практикум / И. С. Клецина. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с.

Маркова Н. В. Педагогічні засади діяльності соціального педагога з формування ґендерної культури старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Н. В. Маркова. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Міщик Л. І. Формування ґендерної рівності майбутніх соціальних педагогів в умовах соціального партнерства «факультет-громадська організація» : [монографія] / Л. І. Міщик, Т. П. Голованова, В. В. Васильєва. – Запоріжжя : Вид-во «Просвіта», 2006. – 220 с.

Сонин В. А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности / В. А. Сонин. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 408 с.