ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Сергіївна Клопотенко

Анотація

Розкрито сутність і значення поняття «соціально-комунікативна компетентність», обґрунтовано і проаналізовано особливості формування соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності. Значну увагу акцентовано на формуванні основних життєвих компетенцій дошкільника, зокрема соціальної і комунікативної. За основу роботи взято дослідження сучасних педагогів М. Айзенбарт, А. Богачової, Д. Годлевської, І. Карапузової, зміст Базового компоненту дошкільної освіти, освітню програму «Дитина» і власний педагогічний досвід під час проходження виробничої педагогічної практики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Клопотенко, Ю. С. (2018). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2111
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Сергіївна Клопотенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрантка кафедри початкової освіти

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти України / наук. кер. : А. М. Богуш ; авт. кол-в : А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. В. Гавриш [та ін.]. – Київ : Видавництво, 2012. – 26 с.

Шалицька М. М. Складові комунікативної компетентності / М.М. Шалицька // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2 (10). – С. 39–48.

Лук’янчук Н. В. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климова та ін. ; за заг. ред. Н. В. Лук’янчук і Н. А. Климової. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с.

Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdpu.edu.ua/doc/vr/aizenbart/dis.pdf

Максимова О. О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О. О. Максимова // Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 20 (1–2016). – Ч. 2. – 2016. – С. 229–234.

Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід : збірник матеріалів II Всеукраїнського науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників та студентів (27 березня 2014 року) / [гол. ред. І. П. Рогальська-Яблонська та ін.]. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 75–77.

Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту : О. В. Огнев’юк ; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець ; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.